Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Innocenty XI, papież
Dziś jest: Piątek, 12 sierpnia 2022

Wydarzenia

Powstaje Gminny Program Rewitalizacji

piątek, 06 maj 2022 10:48 / Autor: Magdalena Król
Magdalena Król

Radom przystąpił do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomia na lata 2022-2032. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać do 30 czerwca.

Propozycje zgłaszane do Gminnego Programu Rewitalizacji mogą zgłaszać przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy miasta. Mogą one dotyczyć m.in. poprawy warunków zamieszkania, w tym stanu technicznego i termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W programie mają szansę znaleźć się przedsięwzięcia poprawiające jakość przestrzeni publicznej poprzez np. prace modernizacyjne, restauratorskie i konserwatorskie w obiektach zabytkowych, porządkowanie przestrzeni publicznych oraz adaptacje istniejącej zabudowy na nowe funkcje.

Można zgłaszać również propozycje z zakresu aktywizacji osób pozostających bez pracy, umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wspierające rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, sprzyjające rozwojowi oferty edukacyjnej oraz działalności gospodarczych, w tym sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. W programie jest też miejsce dla propozycji dotyczących poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym m.in. ograniczenia niskiej emisji, rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego, zwiększania powierzchni biologicznie czynnych i poprawy odporności miasta na zmiany klimatu.

Wpisanie przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi występowanie o dofinansowanie ich realizacji z funduszy unijnych.

Lokalizację przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji może ułatwić mapa z zaznaczonymi granicami obszaru http://mapy.gis.umradom.pl/lm/index.php/view/map/?repository=spoledu&project=REWITALIZACJA

Na propozycje mieszkańców Urząd Miejski czeka do 30 czerwca. Można je składać na formularzu, który należy wysłać (skan podpisanego formularza) na adres rewitalizacja @ umradom.pl lub dostarczyć wypełniony formularz do Biura Rewitalizacji, ul. Rynek 1, pokój nr 7. W razie pytań - kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Biura Rewitalizacji (48 36 20 777, 48 36 20 161).

Więcej informacji: TUTAJ.