Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Kajus, papież
Dziś jest: Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

RADOM

Rusza Aktywny Samorząd 2024

poniedziałek, 26 lutego 2024 18:06 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Osoby niepełnosprawne będą mogły od 1 marca 2024 roku składać wnioski w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd 2024 r.

Już od 1 marca 2024 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd 2024. To program dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wnioski będzie można składać w dwóch modułach: Moduł I zadania związane z zakupami protez czy sprzętu rehabilitacyjnego. Moduł II to pomoc dla niepełnosprawnych studentów. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Marcin Gierczak:

W ramach Modułu I wnioski przyjmowane są do 31 sierpnia 2024 roku. Formy wsparcia:

- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego; 
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi) - na semestr letni wnioski można będzie składać od 1 do 30 marca 2024 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.  Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie głównej MOPS ul. Limanowskiego 134 w Radomiu, Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.