Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: bł. Dorota z Mątowów, wdowa
Dziś jest: Wtorek, 25 czerwca 2024

RADOM

Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2025

wtorek, 21 maj 2024 11:24 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Zakończył się etap oceny projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2025. Propozycje radomian były oceniane m.in. pod względem wykonalności technicznej i zgodności z dokumentami strategicznymi, w tym planami zagospodarowania przestrzennego. Sprawdzenia wymagało też to, czy projekty są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy ich szacunkowa wartość mieści się w założonych limitach oraz czy koszt utrzymania efektów zadań inwestycyjnych nie przekracza 15 proc. wartości całego projektu.

W tym roku radomianie zgłosili 403 projekty, spośród których 315 zostało pozytywnie zaopiniowanych, a 9 wycofali ich wnioskodawcy. Ocenę negatywną otrzymało 79 projektów. Wśród projektów ocenionych pozytywnie 37 projektów zgodnie z ocenami jednostek i po wyrażeniu zgody przez ich wnioskodawców przyłączono do projektów o tożsamym bądź podobnym zakresie.

– Obserwujemy, że z roku na rok projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego są coraz lepiej przygotowane. Widać, że radomianie uważnie analizują obowiązujące zasady, które w 2023 roku zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej. To cieszy, bo podczas głosowania wszyscy będziemy mieli większy wybór. My ze swojej strony, tam gdzie było to możliwe, kontaktowaliśmy się też z wnioskodawcami podpowiadając im, co należy zmienić w projekcie, by spełniał wymogi – mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska:

Listy projektów ocenionych pozytywnie i projektów ocenionych negatywnie są dostępne na stronie radom.pl. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego od negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy mogą się odwołać składać do 27 maja 2024 r. Odwołanie należy złożyć do Wydział Promocji Miasta, Komunikacji Społecznej i Turystyki – ul. Żeromskiego 53 (pok. 104) bądź mailowo na adres: konsultacje@umradom.pl. Rozpatrzenie przez Prezydenta odwołania nastąpi do 7 czerwca 2024 r. Wszyscy składający odwołanie zostaną powiadomieni o formie i terminie spotkania, na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.

Do 14 czerwca 2024 r. zostaną opublikowanie listy projektów, które znajdą się na karcie do głosowania. Wzór karty zostanie udostępniony w punktach konsultacyjnych oraz na stronie www.konsultacje.radom.pl.

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2025 będzie prowadzone w terminie od 21 czerwca do 7 lipca 2024 r. W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 458 tys. złotych.