Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
Dziś jest: Wtorek, 16 kwietnia 2024

REGION

Mazowsze stawia na naprotechnologię!

poniedziałek, 06 lipca 2015 19:37 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
Magdalena Gliszczyńska
O 134 mln zł. zwiększy się plan dochodów budżetowych województwa mazowieckiego na 2015 r. Decyzję podjęli radni w poniedziałek 6 lipca, na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie Sejmik zobowiązał zarząd do przygotowania programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców województwa metodą naprotechnologii na lata 2016-2018. Nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie.

Radni przyjęli zmiany w budżecie województwa na 2015 r. Dochody zwiększone zostały o 134 mln zł, z czego główną pozycję stanowi udział w podatkach CIT i PIT – 96 mln zł. Decyzja ta podyktowana jest wyższymi wpływami z CIT, które w okresie od stycznia do maja wyniosły 530,8 mln zł – o 103 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Sejmik zobowiązał również zarząd województwa do przygotowania programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców województwa mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018. Środki finansowe na jego realizację pochodzić będą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Metoda ta nie zakłada przeprowadzania drogich zabiegów, co pozwoli na skorzystanie z dofinansowania przez wszystkie grupy społeczne. Również te, które nie będą w stanie przeznaczyć na własne leczenie znacznych środków finansowych.

Nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie związane jest z obchodami 30-lecia funkcjonowania tej placówki przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Historia szpitala jest znacznie dłuższa – sięga 1915 r. Sejmik przyjął też stanowisko, w którym „dostrzegł potrzebę realizacji budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Inwestycja pozwoli objąć opieką onkologiczną mieszkańców subregionu ostrołęcko-siedleckiego oraz warszawskiego wschodniego, mających obecnie utrudniony dostęp do wysoko wyspecjalizowanych ośrodków onkologicznych, znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania”. Radni uchwalili też „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2014 r.”. W tym roku po raz pierwszy pojawił się w tym dokumencie Mazowiecki Barometr Ubóstwa. Narzędzie to wyznacza zagrożone ubóstwem obszary, które będą mogły ubiegać się o środki finansowe z funduszy europejskich. Przyjęto również plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. oraz nowy podział środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.