Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Piotr Jerzy Frassati
Dziś jest: 04 lipca 2020

Końskie

Krajoznawcy spotkają się w Końskich

środa, 20 listopada 2019 16:02 / Autor: Marcin Prejs
Wojciech Pasek, prezes PTTK w Końskich; fot. archiwum
Marcin Prejs

W sobotę odbędzie się w Końskich Świętokrzyski Sejmik Krajoznawczy.

O możliwościach turystycznego wykorzystania zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego dyskutować będą uczestnicy Świętokrzyskiego Sejmiku Krajoznawczego. Odbędzie się on w sobotę 23 listopada w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK oraz Muzeum Regionalne i Komisja Opieki nad Zabytkami koneckiego oddziału PTTK.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 od otwarcia wystawy prac plastycznych z plenerów artystycznych organizowanych przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie oraz wręczenia wyróżnień osobom zasłużonym dla PTTK. Później rozpoczną się wykłady tematyczne.

11.20

Profesor Franciszek Midura „Koncepcja Ekomuzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego jako integralnego czynnika ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego”

Dr. hab. Andrzej Wójcik „20-lecie uchwalenia Międzynarodowej Karty Turystyki Kulturowej oraz Kodeksu Etyki w Turystyce”

Ireneusz Żabicki, dr inż. „Syzyfowe prace czyli specyfika prac remontowo – konserwacyjnych zabytkowego koła wodnego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi”

Andrzej Danowski „Zabytki techniki – dziedzictwo niepotrzebne?”

Daniel Czerczak „Z biegiem rzeki, z biegiem lat… zabytki przemysłu i techniki jako element krajobrazu kulturowego i przyrodniczego”

13.20

Dr Andrzej Rembalski „Imprezy promujące tradycje dawnego przemysłu w województwie świętokrzyskim”

Wojciech Pasek „Działania PTTK na rzecz popularyzacji zabytków techniki na ziemi koneckiej”

Dr Maciej Chłopek „W poszukiwaniu nowej funkcji użytkowej – zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu”

Paweł Kołodziejski „Wytapiamy kulturę. Sposoby popularyzacji i turystycznego wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego. Przykład Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach”

Włodzimierz Szczabuła „Inicjatywy społeczności lokalnej ożywienia terenu dawnej walcowni żelaza w Nietulisku Fabrycznym”.

Wstęp wolny.

Zapraszamy do nas: