Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Jan Nepomucen Chrzan, męczennik
Dziś jest: Piątek, 01 lipca 2022

Radomskie

W Przytyku wybudują jaz na rzece Radomce

poniedziałek, 23 maj 2022 12:18 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wartość inwestycji może wynieść 5 mln złotych.

Wybudowanie zapory wodnej na Radomce spowoduje podniesienie zwierciadła wody o 1,5 metra. Tym samym podniesie się poziom wód gruntowych. Rzeka będzie przepływa m.in. przez stare koryto Radomki w okolicach Przytyka. Dariusz Wołczyński, wójt Gminy Przytyk mówi, że inwestycja będzie kluczowa dla rolników:

Wysokość piętrzenia zwykle odbywa się w granicach tzw. wody brzegowej, czyli do krawędzi brzegów koryta cieku. - Dzięki tej inwestycji okoliczni rolnicy zyskają ok. 40 tys. metrów sześciennych wody - powiedział Przemysław Daca, prezes Wód Polskich

Stanisław Karczewski, senator Rzeczypospolitej Polskiej dodał, że inwestycja wpłynie korzystanie na lokalne środowisko:

Poseł Andrzej Kosztowniak zauważył, na suszę najbardziej narażone są uprawy. Aby przeciwdziałać pogłębiającym się zjawiskom suszy, Wody Polskie wraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowały program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

Gmina Przytyk oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań mających na celu przygotowanie i realizację zadania w postaci budowy jazu na rzece Radomce w miejscowości Przytyk. Podpisywane porozumienie określa podział poszczególnych czynności pomiędzy Gminę oraz Wody Polskie.

Zadaniem Gminy Przytyk, do którego samorząd obliguje się w podpisywanym dokumencie, będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania; nieodpłatnie przekazanie opracowanej dokumentacji i przeniesienia uzyskanych decyzji administracyjnych na rzecz Wód Polskich oraz dokonanie wykupu i nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Wody Polskie, gruntów — w przypadku, gdyby w związku z realizacją zadania konieczne okazało się zajęcie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub Gminy Przytyk na potrzeby realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem. Zadaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będzie pomoc przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i pozyskiwaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz budowa jazu na rzece Radomce w miejscowości Przytyk po uzyskaniu przez Wody Polskie środków finansowych.