Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
Dziś jest: Wtorek, 16 kwietnia 2024

Mazowsze

Zmiany kadrowe w mazowieckiej policji

sobota, 10 lutego 2024 12:56 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu
Elżbieta Warchoł

Służbę w garnizonie mazowieckim zakończył I Zastępca KWP zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński. Jego obowiązki powierzono insp. Piotrowi Janikowi. Na emeryturę odszedł Zastępca KWP zs. w Radomiu insp. Dariusz Król. Jego obowiązki przejął insp. Paweł Herbuś. Zmiany personalne w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Uroczystość z okazji zmian na stanowiskach w ścisłym kierownictwie komendy w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się 9 lutego 2024 roku w Radomiu. Służbę zakończył dotychczasowy I Zastępca KWP zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, który objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Obowiązki na stanowisku powierzono insp. Piotrowi Janikowi. Po 29 latach służby na emeryturę odszedł Zastępca KWP zs. w Radomiu insp. Dariusz Król. Jego obowiązki przejął insp. Paweł Herbuś dotychczasowy p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki KGP.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Jakub Gorczyński, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik oraz insp. Dariusz Król, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP Województwa Mazowieckiego w Radomiu - mł. insp. Dariusz Brzezicki, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji - Anna Kwasiborska, kapelan mazowieckiej komendy - ks. Jarosław Rożek, kadra kierownicza KWP oraz mazowieckiego garnizonu Policji.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi i wprowadzenia sztandaru komendy. Następnie odczytano laudację o żegnającym się z garnizonem mazowieckim Policji insp. Jakubie Gorczyńskim, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu - mł. insp. Dariusz Zaremba odczytał wyciąg z rozkazu Komendanta Głównego Policji o zwolnieniu ze służby insp. Dariusza Króla. Po odczytaniu rozkazu odchodzący Komendant złożył meldunek nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi o zakończeniu służby w Policji. Następnie odczytano wyciąg z rozkazu o powierzeniu obowiązków insp. Piotrowi Janikowi na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu, po czym insp. Janik złożył meldunek nadinsp. Waldemarowi Wołowcowi. Później nastąpiło oficjalne przywitanie insp. Pawła Herbusia. Odczytany został wyciąg z rozkazu KGP o powołaniu go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Insp. Paweł Herbuś złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. Nowy Zastępca Komendanta będzie nadzorował służby logistyczne w garnizonie mazowieckim.

Insp. Paweł HERBUŚ ma 48 lat. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim i administracyjne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W Policji służy od 1997 roku. Związany głównie z garnizonem świętokrzyskim Policji piastował m.in. funkcje kierownika referatu Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Kielcach oraz Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach. Następnie był Zastępcą Dyrektora Biura Kontroli KGP, a ostatnio pełnił obowiązki Dyrektora Biura Logistyki KGP. Insp. Paweł HERBUŚ odznaczony został Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

(info: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu).