Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Kajus, papież
Dziś jest: Poniedziałek, 22 kwietnia 2024

Mazowsze

Porozumienie o współpracy 6MBOT z Wojewodą Mazowieckim

poniedziałek, 26 lutego 2024 16:43 / Autor: Elżbieta Warchoł
FOTO: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI w WARSZAWIE
Elżbieta Warchoł

Współpraca między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim sformalizowana. 23 lutego 2024 roku zostało podpisane porozumienie, które unormowało zakres i zasady współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie województwa mazowieckiego.

Podpisanie porozumienia odbyło się 23 lutego 2024 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu wzięli udział dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT płk Witold Bubak oraz Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski. Celem porozumienia jest uzgodnienie zasad współpracy pomiędzy wojskiem, a administracją publiczną oraz służbami zespolonymi wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego. Żołnierze i służby wojewody niejednokrotnie mieli okazję współpracować w ramach walki ze skutkami klęsk żywiołowych, m.in podczas podtopień czy wichur występujących na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki podpisanemu porozumieniu, współpraca ta stanie się jeszcze bardziej sprawna, a jej warunki - uszczegółowione - mówi kpt. Dominik PIJARSKI Oficer Prasowy 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ.

Podpisany dokument to nie tylko wspólne cele i korzyści, ale przede wszystkim obowiązki. Łączymy siły, by w przypadku występowania sytuacji kryzysowych w naszym województwie wspólnie podejmować działania na rzecz pomocy lokalnej społeczności - mówi pułkownik Witold Bubak, dowódca 6MBOT.

Podpisane porozumienie reguluje zasady wspólnych działań na linii żołnierze - urząd wojewódzki. Strony w ramach podpisanego dokumentu zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących sytuacji kryzysowych występujących na obszarze województwa mazowieckiego. W przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń strony są zobowiązane do wspólnego działania w zakresie planowania, aktywowania i koordynowania użycia sił i środków, a także przeciwdziałania ich skutkom. Mowa tu m.in o klęskach żywiołowych, katastrofach naturalnych czy awariach technicznych na terenie województwa - mówi kpt. Dominik PIJARSKI .

Obie strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o planowanych szkoleniach, ćwiczeniach czy treningach z zakresu reagowania kryzysowego na terenie województwa mazowieckiego - dodaje kpt. Dominik PIJARSKI Oficer Prasowy 6 MBOT