Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Sylwia Pysiak
Patron dnia: święci męczennicy Gerwazy i Protazy
Dziś jest: Środa, 19 czerwca 2024

Radomskie

Ponad 112 km nowych dróg powiatowych w pięć lat

czwartek, 14 marca 2024 19:51 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Monika Nowakowska

Ostatnie pięć lat to bardzo duży wzrost prowadzonych przez Powiat Radomski inwestycji drogowych. W sumie w latach 2019 – 2023 na zadania inwestycyjne przeznaczono ponad 280 milionów złotych. Łącznie przebudowano, rozbudowano i wyremontowano ponad 112 kilometrów dróg powiatowych.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Waldemara Trelki, starosty radomskiego, jak również Joanny Chojnackiej, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych.

– Ciężko opowiedzieć w skrócie o tym, co działo się u nas przez ponad pięć lat. Cały czas inwestujemy w nasze drogi. W tej chwili mamy 557 kilometrów dróg, to dużo więcej niż z Radomia do Gdańska. Pokazuje to skalę i zakres zadań, z jakimi mamy do czynienia na co dzień. Ponad 287 milionów złotych – tyle zainwestowaliśmy w przebudowę, remonty i naszą infrastrukturę drogową. To przede wszystkim miliony złotych, pozyskane ze środków zewnętrznych. Ponad 50 procent tej kwoty udało nam się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rezerwy ogólnej budżetu państwa, ale też z sejmiku województwa mazowieckiego, czy też dzięki współpracy z wójtami i burmistrzami, której przez lata nie było, a którą ja zapoczątkowałem i dzięki temu my wszyscy – zarówno wójtowie i burmistrzowie, jak i radni powiatu i starosta – odnosimy sukcesy w budowie dróg – mówił Waldemar Trelka:

Starosta przypomniał jednocześnie, że w poprzedniej kadencji, w latach 2014-2018, powstało 65,6 kilometra dróg za 116 milionów złotych. W tej kadencji – 113,5 kilometra dróg za 280 milionów. W każdej z 13 gmin powiatu udało się zrealizować od jednej po kilka inwestycji.

Joanna Chojnacka, dyrektor PZDP w Radomiu, poinformowała z kolei, że już teraz bardzo dużo dzieje się na drogach powiatowych, a plany na ten rok są niezwykle bogate. Przede wszystkim do końca tego roku Powiat Radomski zakończy cały proces związany z regulacją stanów prawnych gruntów. To bardzo ważne, gdyż w poprzednich lat wydano na to około 8 milionów złotych.

– Będziemy kontynuować dalszy odcinek drogi Radom – Polany. W Gębarzowie powstaje rondo, położono już część asfaltu w stronę Bardzic. W marcu chcemy ogłosić przetarg na rozbudowę odcinka drogi Dąbrówka Warszawska – Ruda Wielka w gminie Wierzbica. Mamy zaplanowany tam bardzo szeroki zakres prac – mówi dyrektor Chojnacka:

PODSUMOWANIE KADENCJI – INWESTYCJE DROGOWE

Powiat Radomski większość inwestycji drogowych zrealizował w ramach środków pozyskanych z budżetu państwa, jak również dotacji, udzielonych przez poszczególne gminy. Dzięki temu w okresie ostatnich pięciu lat obejmujących lata 2018 – 2023 rozbudowano bądź przebudowano ponad 112 km dróg powiatowych za kwotę blisko 280 mln zł.

Na inwestycje drogowe władze Powiatu Radomskiego pozyskały 167 mln zł, czyli prawie 70% wydatków inwestycyjnych, przeznaczając 83 mln zł środków własnych. Powiat otrzymywał również pomoc finansową z budżetów gmin – w większości w wysokości 35 % wkładu własnego Powiatu.

Finansowanie inwestycji drogowych to:

– 120,8 mln zł z budżetu państwa na realizację zadań w ramach: Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rezerwy subwencji ogólnej, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

– 21,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

– 18,2 mln zł z budżetów poszczególnych gmin,

– 6,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Najważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2019-2023

1) Rozbudowa drogi powiatowej 3517W Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki wraz z budową ścieżki rowerowej odcinek dł. 5,1 km gmina Jastrzębia. Wartość zadania 10,6 mln zł.

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W Iłża – Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej odcinek dł. 3,8 km gmina Iłża. Wartość zadania 6,7 mln zł.

3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała odc. dł. 2,5 km gmina Kowala. Wartość zadania 10,9 mln zł.

4) Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Wiązownica wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa- Przytyk – Jedlińsk dł. 2,1 km gmina Przytyk. Wartość zadania 13,3 mln zł.

5) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany wraz z budową ścieżki rowerowej ( od granicy administracyjnej Radomia do skrzyżowania z drogą powiatową 3540W Parznice – Skaryszew). Odcinek dł. 3,8 km. Wartość zadania 6,7 mln zł oraz obecnie dalsza rozbudowa drogi na odcinku dł. 450 m wraz z budową ronda w Gębarzowie. Wartość zadania 4,8 mln zł.

6) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew – Wolanów – Augustów odcinek dł. 4,1 km na terenie gm. Zakrzew i Wolanów. Wartość zadania prawie 17,5 mln zł.

Zrealizowano też wiele mniejszych inwestycji, które miały jednak duże znaczenie dla mieszkańców, wpływając na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego takich, jak:

1) Budowa ronda w Kowali na skrzyżowaniu byłej drogi wojewódzkiej 733 z drogą powiatową 3564W i 3559W. Wartość zadania 3,9 mln zł.

2) Budowa chodnika na terenie gm. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna w miejscowości Dąbrówka Podłężna odcinek dł. 0,562 km za kwotę 908,9 tys zł. oraz w Dąbrówce Nagórnej długości 1 450 m za kwotę ponad 2,2 mln zł.

3) Przebudowa 116 m odcinka drogi powiatowej w Skarszewie (od drogi krajowej nr 9 do drogi na Błonie za kwotę 758 tys zł). Zadanie o niewielkim zakresie ale z punktu bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo istotne z uwagi na budowę osiedla mieszkaniowego przy drodze gminnej na Błonie i znacznie zwiększone natężenie ruchu na tym odcinku. Dodatkowo w trakcie realizacji naszej inwestycji podjęliśmy współpracę GDDKiA, która w tym samym czasie na ww. skrzyżowaniu wykonała zalecenia wynikające z przeprowadzonego audytu brd.

Oprócz zadań inwestycyjnych Powiat w latach 2019 – 2023 zrealizował zadania remontowe polegające na wykonaniu nowych nawierzchni dróg powiatowych, oczyszczeniu rowów, umocnieniu poboczy. Łącznie wyremontowano 31,2 km dróg powiatowych wydatkując na ten cel środki w wysokości 21,8 mln zł.

Plany inwestycyjne na 2024 rok

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano realizację 17 inwestycji drogowych, zabezpieczając na ten cel 37,9 mln zł. Nie jest to ostateczna kwota, ponieważ w ciągu roku do budżetu będą wprowadzane środki, jakie Powiat uzyska na dofinansowanie tych zadań z budżetów gmin oraz budżetu państwa.

W 2024 roku zaplanowano 9 zadań, polegających na rozbudowie lub przebudowie dróg powiatowych. Zadania te wykonywane będą na terenie:

gminy Kowala

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom- Gębarzów-Polany odc. dł. 1 730 m (za wieś Bardzice). Wartość zadania prawie 10,0 mln zł. Powiat jest już po przetargu. Obecnie trwa sprawdzanie i ocena ofert. Zadanie realizowane będzie w ramach 90% dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Od października 2023 roku posiada promesę wstępną na kwotę 11,2 mln zł, która po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostanie odpowiednio pomniejszona.

2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3564W Radom – Augustów-Kowala -Parznice odc. dł. 700 m od miejscowości Kosów do miejscowości Augustów,

gmina Przytyk

1) Rozbudowa drogi nr 1115W Przytyk – Kożuchów (II etap) odc. dł. 700 m

gmina Wierzbica

1) Rozbudowa drogi 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska odcinek dł. 4 353 m. Zadanie realizowane będzie w ramach 60 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

gmina Wolanów

1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew – Wolanów – Augustów ( była droga wojewódzka 733 ) odcinek dł. 4,253 km. Wartość zadania 16,7 mln zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2023 -2024 w ramach 60% dofinansowania z RFRD.

miasto i gmina Skaryszew

1) Kontynuacja prac związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 3539W Radom- Gębarzów-Polany I etap tj. budowa ronda w Gębarzowie i rozbudowa drogi na odc. dł. 450 m. Wartość zadania 4,8 mln zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim w latach 2023-2024 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Powiat otrzymał dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 2,8 mln zł tj. 60% wartości zadania.

gmina Zakrzew

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna polegająca na budowie chodnika przez wieś Dąbrówka Nagórna na odcinku dł. 1 450 m. Zadanie realizowane w ramach 80% dofinansowania z RFRD.

miasto i gmina Iłża

1) Budowa obiektu mostowego na rzece Iłżanka wraz z budową drogi powiatowej 3554W Seredzice – Iłża odcinek dł. 2,5 km. Złożono wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

gmina Jedlnia – Letnisko

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna odc. dł. 700 m od miejscowości Słupica.

Ponadto w 2024 roku będą opracowane kolejne dokumentacje projektowe, w tym:

1. na rozbudowę odcinka drogi 1715W Brzóza- Radom ( budowa chodnika na odcinku Mąkosy Nowe do Lewaszówki ) gmina Jastrzębia,

2. na przebudowę drogi powiatowej nr 3508W Radom – Dąbrówka Podłężna w związku z planowaną budową chodnika w Dąbrówce Podłężna gmina Zakrzew,

3. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3518WWola Goryńska – Stare Mąkosy od miejscowości Zadobrze do drogi woj. 737 m. gmina Pionki,

4. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki ( od drogi wojewódzkiej 737 do przejazdu kolejowego w Pionkach) gmina Pionki,

5. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3533W Kłonówek – Rawica odc. dł. 5,4 km przez wieś Kłonówek, Kłonówek Kolonia, Kłonów), gmina Gózd i Skaryszew

6. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3565W Wolanów-Kończyce ( od Wolanowa do gr. miasta Radomia ) odc. dł. 4,7 km gmina Wolanów

7. na przebudowę drogi powiatowej nr 3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska w związku z planowaną budową chodnika na odcinku dł. 1 900 m, gmina Iłża,

8. na rozbudowę drogi powiatowej nr 3570W Zakrzew – Wolanów – Augustów (od drogi krajowej nr 12 do granicy gminy Wolanów ) odc. dł. 6,9 km gmina Wolanów

9. na przebudowę drogi powiatowej ( byłej drogi krajowej nr 9 ) nr 3553W gr. woj.- w związku z planowaną budową chodnika na odcinku dł. 1,0 km od ul. Pankowszyzna do miejscowości Błaziny Dolne gmina Iłża.

Plany remontowe na 2024 rok

W bieżącym roku Powiat wykona w ramach 60 % dofinansowania z RFRD remont dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Jedlińsk:

1) Nowe Zawady Bierwce odc. dł. 387 m

2) Wierzchowiny – Lisów odc. dł. 1 513 m.

Ostateczny wybór kolejnych dróg do remontu zostanie dokonany po przeprowadzeniu przeglądów wiosennych.

Jednocześnie Powiat realizuje szereg prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg takich, jak: remonty cząstkowe, ścinka poboczy, oczyszczanie rowów przydrożnych, koszenie traw, oznakowanie poziome i pionowe oraz szereg innych niezbędnych do zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na powyższe prace PZDP przeznaczy w tym roku ponad 7,2 miliona złotych.

Warto podkreślić, że w tym Powiat Radomski zakończy proces regulacji stanów prawnych dróg i tym samym będzie jednym z nielicznych powiatów w Polsce, który będzie posiadać uregulowany stan prawny wszystkich dróg powiatowych.

Dodatkowo w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na odszkodowania za grunty wydzielone pod rozbudowy dróg powiatowych oraz na regulacje stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne. W latach 2019 – 2023 wydatki na ten cel wyniosły ponad 8,30 mln zł, w tym: ponad 6,6 mln zł odszkodowania, a ponad 1,70 mln zł regulacja stanów prawnych dróg

Przebudowane dawne drogi wojewódzkie

W latach 2019-2023 Sejmik Województwa Mazowieckiego przekazał Powiatowi Radomskiemu ponad 40 kilometrów zniszczonych dróg, które wcześniej zaliczone były do kategorii dróg wojewódzkich. W związku z tym Powiat stanął przed nowymi wyzwaniami i musiał podjąć decyzję, czy o taką długość powiększyć swoją sieć dróg powiatowych, czy też częściowo przekazać swoje drogi powiatowe Gminom. Ostatecznie długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Radomskiego zwiększyła się o 16,4 km i na koniec 2023 roku wynosi ponad 557 kilometrów.

Pierwszą drogą wojewódzką przekazaną Powiatowi w 2019 był odcinek drogi numer 733 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 740 w Zakrzewie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 744 w Parznicach o długości 22,9 kilometra. Z uwagi na zły stan techniczny tego odcinka, Powiat w 2020 roku zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka dł. 4,1 km tej drogi od Jaszowic do drogi krajowej nr 12. Po uzyskaniu w sierpniu 2022 roku decyzji ZRID już w kwietniu 2023 roku podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem ich zakończenia do końca czerwca tego roku. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 17 mln zł i jest realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oprócz tego dofinansowania Powiat otrzymał pomoc finansową z gminy Wolanów w wysokości ponad 2,3 mln zł oraz z gminy Zakrzew 97,4 tys zł. Wysokość dofinansowania gminy Wolanów i Zakrzew wynosi 35% środków własnych Powiatu do zakresu robót realizowanych na terenie tych gmin.

Ponadto w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kolejnego odcinka tej drogi długości ponad 6,8 km od drogi krajowej nr 12 do końca gminy Wolanów. Termin opracowania kolejnej dokumentacji zaplanowano na lata 2024-2025.