Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
Dziś jest: Piątek, 24 maja 2024

Radomskie

Będzie dalsza rozbudowa drogi powiatowej Radom - Gębarzów - Polany

wtorek, 23 kwietnia 2024 10:49 / Autor: Monika Nowakowska
foto: StarostwoPowiatowe/Radom
Monika Nowakowska

Podpisano umowę na dalszą rozbudowę drogi powiatowej Radom - Gębarzów - Polany. Chodzi o odcinek o długości około dwóch kilometrów do końca Bardzic w gminie Kowala.

Przebudowa będzie realizowana w cyklu dwuletnim w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART z Kielc, które podczas podpisywania umowy reprezentował wiceprezes Maciej Szczukiewicz.

– Jeszcze na dobre nie zakończyły się prace przy I etapie przebudowy tej drogi, który obejmował budowę ronda w Gębarzowie oraz 450-metrowego odcinka drogi, a my już podpisujemy kolejną umowę na dalsze prace. Ta droga jest dla nas jednym z priorytetów, ponieważ łączy trzy gminy z miastem Radomiem – mówi starosta radomski Waldemar Trelka:

Wartość prac po przetargu to ponad 9,2 miliona złotych, a termin zakończenia robót został określony na 30 czerwca 2025 roku. Powiat Radomski pozyskał na ten cel 90 procent wartości zadania, czyli ponad 8,3 miliona złotych z Programu Inwestycji Strategicznych - mówi Joanna Chojnacka, dyrektor PZDP:

Obecnie kończą się prace przy I etapie rozbudowy tej drogi, obejmującym budowę ronda w Gębarzowie oraz rozbudowę drogi na odcinku 450 metrów. Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 2,8 miliona złotych, co stanowi 60 procent kosztów. Wykonawcą prac spółka Star – Budowa Inwestycje z Tychowa Starego. Koszt przebudowy to ponad 4,8 miliona złotych.

W ramach prac jezdnia na całym odcinku została poszerzona do 7 metrów, a jej konstrukcja wzmocniona. Przebudowa zakłada budowę kolejnego ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 733, a także ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, kanału technologicznego, trzech zbiorników retencyjnych, które będą zbierać wody opadowe z drogi. Powstanie też odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych. Pobocza zostaną umocnione kruszywem, powstanie też nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Pierwszy i drugi etap rozbudowy tej drogi obejmuje odcinki o łącznej długości 2,1 kilometra, a koszt jej przebudowy to ponad 14,1 miliona złotych. Po zakończeniu II etapu prac, pozostanie do przebudowy odcinek o długości ponad 5,5 kilometra.

Cała droga powiatowa Radom – Gębarzów – Polany ma długość 15,3 kilometra i jest zarazem czwartą co do długości wśród 72 ciągów dróg powiatowych, jakimi zarządza Powiat Radomski. Droga rozpoczyna się od południowej granicy miasta Radomia i przebiega przez teren gminy Kowala (ponad 4 kilometry), miasta i gminy Skaryszew (blisko 2 kilometry) oraz gminie Wierzbica (1,7 kilometra).

Pierwszy odcinek drogi od miasta Radomia do Gębarzowa o długości 5,1 kilometrów został przebudowany w 2019 roku, a Powiat Radomski otrzymał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz Funduszu Dróg Samorządowych.