Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła
Dziś jest: Czwartek, 28 stycznia 2021

Samorząd

Radni nie zgodzili się na warunki naboru w programie Mieszkanie Plus

poniedziałek, 30 listopada 2020 12:56 / Autor: Michał Kaczor
fot. A.Wróblewska/UM Radom
Michał Kaczor

Radomscy radni nie przyjęli zaproponowanych przez prezydenta warunków naboru w ramach programu "Mieszkanie Plus".

Prezydent Radosław Witkowski złożył projekt uchwały dotyczący warunków przeprowadzenia naboru wniosków w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Radomiu. Pierwszeństwo miały mieć osoby m.in. wynajmujące mieszkanie z zasobów miejskich, osoby płacące podatki w Radomiu, mieszkające poza miastem, repatrianci, osoby niepełnosprawne czy młodzi rodzice.

Komisja pierwotnie wydała opinię pozytywną, ale ostatecznie radni zagłosowali przeciw proponowanym kryteriom. W międzyczasie prezydent złożył autopoprawkę, która dotyczyła kryterium 10 punktów za wynajmowanie mieszkania z zasobu gminy.

- Przyjmując państwa argumentację, proponujemy w paragrafie 4, ustęp 2, punkt 2 wprowadzić zmianę I nadać temu punktowi brzmienie: “osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego są najemcami odrębnych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które zobowiązują się do rozwiązania umów najmu i opróżnienia tych lokali w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę 10 punktów za każdą osobę” na 5 punktów za każdą osobę – powiedział wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Łukasz Podlewski, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości mówił, że zaproponowane przez miasto kryteria są niesprawiedliwe.

- Na pewno nie jest to kryterium, które promuje młode rodziny. Nie wiem, dlaczego prezydent tak usilnie chce dokonać roszady w zakresie mieszkań socjalnych. Jest gro rodzin, które oczekują na mieszkania i nie mają dostępu do socjalnych. Nie ma jasnych kryteriów. Dla mnie to nieuczciwe podejście, że mamy 2 punkty za dziecko, a 5 punktów za osobę, która zamieszkuje lokal socjalny – powiedział radny Łukasz Podlewski.

Radny Podlewski zaproponował zmianę liczby punktów dla wynajmujących mieszkanie od gminy z pięciu do dwóch. To jednak nie zostało uwzględnione i ostatecznie radni zagłosowali przeciw uchwale. „Za” głosowało 12 radnych, „przeciw” było 13.

- Musicie mieć państwo świadomość, że ruch będzie należał do państwa. Cierpliwie poczekam na propozycje, niemniej jednak miejcie na uwadze, że realizacja programu Mieszkanie Plus I zasiedlanie tych mieszkań opóźnią się – powiedział prezydent Radosław Witkowski.