Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: święci Filip i Jakub Młodszy, Apostołowie              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Stanowiska
Dziś jest: Czwartek, 06 maja 2021

RADOM

ZDZ w Radomiu będzie szkolić hakerów

piątek, 05 lutego 2021 10:01 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty ZDZ w Radomiu to jedyna szkoła na Mazowszu, w której murach kształcić się będą potencjalni informatycy wojskowi.

Od nowego roku szkolnego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej ruszy program pilotażowy, którego celem będzie uruchomienie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Będzie to część programu Cyber.mil.pl mającego zwiększyć bezpieczeństwo państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Do tego eksperymentu pedagogicznego zakwalifikowano szesnaście szkół w kraju. Na tej wyjątkowej liście znalazły się m.in. szkoła ZDZ w Radomiu, która od nowego roku szkolnego uruchomi klasę o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Już dziś tak szkoła, jak i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu zachęcają do wstąpienia najpierw w mury, a potem w szeregi. - To wielkie wyróżnienie, ale też ogromne zobowiązanie i bardzo trudne zadanie do zrealizowania - mówi dyr. szkoły Katarzyna Kołodziejska:

Wybór szkoły nie był przypadkowy. Placówka od ponad 10 lat z powodzeniem kształci przyszłych żołnierzy i daje podwaliny pod kontynuowanie nauki na uczelniach wojskowych - mówi wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz:

Program nauczania obejmie podstawy kryptografii, algorytmiki, cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem danych. Zajęcia mają się skupiać przede wszystkim na współczesnych zagrożeniach cyfrowych oraz zarządzaniu ryzykiem w zakresiecyberbezpieczeństwa. Program zakłada również kryptograficzne aspekty danych osobowych:

Zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach 10-15 uczniów w formie e-learningu.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.

- Ministerstwo Obrony Narodowej postawiło bardzo wysokie kryteria. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości - dodaje Katarzyna Kołodziejska.

MON udzieli szkołom wsparcia finansowego na realizację zadania. - Środki te będą mogły wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Oznacza to, że szkoły będą dobrze wyposażone, a z potrzebnych materiałów dydaktycznych uczeń będzie mógł korzystać na miejscu, bez potrzeby główkowania, jak i gdzie wykonać zadanie domowe czy prezentację:

Główny cel programu to wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnie rzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Szkoła ma przygotować uczniów do dalszego kształcenia na Wojskowej Akademii Technicznej, która obok Narodowego Centrum Bezpieczeństwa prowadzi nadzór merytoryczny nad tym przedsięwzięciem.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Nadzór merytoryczny sprawować będzie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Rekrutacja rozpocznie się w maju.