Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek, Magda Gliszczyńska
Patron dnia: św. Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Świerże Górne
Dziś jest: Piątek, 17 września 2021

RADOM

Ostatnie dni na stypendia szkolne

poniedziałek, 13 września 2021 15:31 / Autor: Newsroom
foto: Radio Plus Radom
Newsroom

To już ostatni dzwonek na składnie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 - tylko do środy, 15 września Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu będzie przyjmował wnioski .

Radom szczepienia

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

Stypendium szkolne przysługuje mieszkającym na terenie Radomia:uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniom szkół policealnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może być zwiększone o kwotę 6,20 zł miesięcznie na każdego ucznia, gdy w rodzinie występują osoby niepełnosprawne lub w rodzinach wielodzietnych (tj. min. 3 dzieci w danej rodzinie). W przypadku wystąpienia łącznie obu tych przesłanek miesięczna wysokość stypendium zostanie zwiększona o kwotę 12,40 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.Słuchacze kolegiów na złożenie wniosków mają czas do 15 października.

Druki wniosków dostępne są w siedzie ośrodka oraz na stronie internetowej www.mops.radom.pl w zakładce wnioski. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 48 360 84 86.