Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: święte Anastazja i Bazylissa, męczennice
Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Żelazowice, Libiszów
Dziś jest: Czwartek, 15 kwietnia 2021

RADOM

Opóźnienia przy Kamienicy Deskurów

piątek, 22 marca 2019 11:13 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Urząd Miejski w Radomiu
Weronika Chochoł

- To najtrudniejsza realizacja budowlana w historii naszego miasta - tak trudnego obiektu, zaniedbanego obiektu jeszcze nie mieliśmy. Stąd wynikają opóźnienia przy realizacji Kamienicy Deskurów - mówił podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wiceprezydent Konrad Frysztak. 

Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Radomia stanu realizacji Kamienicy Deskurów było jednym z punktów czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Faktem jest, że realizacja inwestycji, która rozpoczęła się w lutym 2016 roku oddana zostanie z opóźnieniem. Pierwszy aneks do umowy dotyczył przedłużenia terminu realizacji do końca listopada ubiegłego roku, kolejny - do końca maja 2019 roku. Już wiadomo, że władze miasta zwrócą się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca lipca przyszłego roku.

Jak wyjaśnia wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak opóźnienia spowodowane są niespodziewanymi okolicznościami, które wynikły w toku prowadzonych prac. Stan faktyczny kamienicy okazał się inny niż było to przewidziane na etapie udzielania zamówienia. Ich ustalenie stało się możliwe dopiero w trakcie prowadzenia prac. To spowodowało, że niezbędne stało się zrealizowanie dodatkowych i zamiennych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji robót stwierdzono m.in.: zły stan fundamentów oraz brak powiązań sklepień łukowych ze ścianami nośnymi, co spowodowało konieczność podbicia fundamentów i wzmocnienia ścian zewnętrznych. Aby wyeliminować katastrofę budowlaną, konieczne stały się m.in. dodatkowe rozbiórki a także roboty dotyczące odtworzenia ściany zlokalizowanej od strony ul. Grodzkiej. Trzeba było również wzmocnić pozostałe ściany, rozebrać ścianę oraz fundament od ulicy Rynek i wykonanie nowych fundamentów. Niezbędne było również zasypanie ujawnionego pomieszczenia piwnicznego bez wartości historycznej oraz wykonanie nowego stropu nad tą częścią piwnic. Do zadań wykonawcy należało również wykonanie robót zamiennych na poziomie piwnic i parteru, które wynikają z dokumentacji rewizyjnej zatwierdzonej przez Konserwatora Zabytków. 

- To najtrudniejsza realizacja budowlana w historii naszego miasta - tak trudnego obiektu, zaniedbanego obiektu jeszcze nie mieliśmy - mówi wiceprezydent Konrad Frysztak: 

Nieprawidłowości przy przebudowie zauważa radny PiS Łukasz Podlewski: 

Nie bez znaczenia jest pozew sądowy złożony przez wykonawcę. Ten domaga się rozwiązania umowy z miastem lub ewentualnie podwyższenia wynagrodzenia o 7 mln złotych. Miasto odpowiedziało na pozew i czeka na pierwszą rozprawę. Mimo to prace na terenie kamienicy trwają. Miasto wystąpiło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wydłużenie terminu rozliczenia dotacji do lipca przyszłego roku. 

Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu wg kosztów rzeczywistych, tj. wynikających z umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych i usług w ramach realizacji zadań wchodzących w zakres projektu ok. 31,8 mln zł. Dofinansowanie do rzeczywistych wydatków kwalifikowanych to ok. 16.6 mln zł.