Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

Radomskie

OSP w Czarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i z nowym sprzętem

wtorek, 10 grudnia 2019 14:56 / Autor: Weronika Chochoł
fot. gmina-pionki.pl (G.Rojek)
Weronika Chochoł

Uroczysty apel, gratulacje i przekazanie specjalnego lekkiego samochodu - w Czarnej (gm. Pionki) odbyła się uroczystość wpisania jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostka OSP Czarna powstała w 1926 roku i jest trzecią jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej włączoną do KSRG z terenu gminy Pionki. W powiecie radomskim w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonuje w sumie 27 jednostek OSP.

Uroczysty apel z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego połączony był z przekazaniem jednostce specjalnego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.

Uroczysty apel uświetnili swoją obecnością bryg. Tomasz Popis Naczelnik Wydziału Systemów Powiadamiania Ratunkowego KW PSP w Warszawie, władze samorządowe, przedstawiciele Komendy Straży Pożarnej w Radomiu i Pionkach, ks. Krzysztof Pająk - proboszcz parafii w Suchej, sołtysi wsi Czarna i Czarna Kolonia, a także druhny i druhowie z OSP w Jaroszkach, Suchej, Laskach, Jedlni, Pionkach i Słupicy.

Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu OSP w Czarnej do KSRG na ręce dh Wiesława Cybulskiego – prezesa OSP w Czarnej, dh Mariusza Zawadzkiego – naczelnika OSP w Czarnej oraz Mirosława Ziółka – wójta gminy Pionki przekazali bryg. Tomasz Popis i bryg. Paweł Tuzinek.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie i poświęcenie samochodu.

Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowych przemówień, gratulacji, ale również motywacji i przypomnienia, jakie zadania i obowiązki niesie ze sobą Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Głównym celem KSRG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, w ramach działań podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze (ze szczególnym uwzględnieniem OSP), poprzez: 

  • gaszenie pożarów,
  • likwidację miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
  • ratownictwo chemiczne i ekologiczne,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w ramach posiadanych sił i środków współpracuje z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa.

fot. gmina-pionki.pl (G.Rojek):