Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy
Dziś jest: 11 lipca 2020

Kozienice

Absolutorium dla burmistrza Kozienic udzielone

wtorek, 30 czerwca 2020 16:07 / Autor: Kamil Zapora
fot. UM Kozienice
Kamil Zapora

We wtorek 30 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna rady miejskiej w Kozienicach. Jej głównym celem było udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Piotrowi Kozłowskiemu. Radni byli w tej kwestii jednomyślni.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia raportu o stanie gminy przez burmistrza. Jak podkreślił, jest to pierwszy raport podsumowujący pełen rok działalności nowej rady miejskiej. Budżet gminy w zakresie dochodów wyniósł w 2019 roku 184 mln złotych w stosunku do 182 mln, które były planowane. Natomiast planowane wydatki w kwocie 183 mln zmniejszono do 175 mln. - Warto wspomnieć, że pozyskaliśmy 12 mln złotych środków zewnętrznych, co pozwoliło pokryć połowę nakładów inwestycyjnych – podkreślił Piotr Kozłowski:

Rok 2019 odznaczył się zmniejszeniem długu gminy o 2,6 mln złotych, a także jak powiedział burmistrz, rekordowymi oszczędnościami w kwocie 9,7 mln złotych. - Pieniądze te pozwalają na prowadzenie inwestycji w bieżącym roku, który jak wiadomo nie jest łatwy – powiedział Piotr Kozłowski:

- Uważam, że rok 2019 był rokiem dobrym wyznaczającym przyszłe kierunki naszych wspólnych działań – podsumował raport burmistrz:

Kolejnym punktem w porządku obrad była debata nad raportem, jednak większość radnych nie zdecydowała się do odniesień czy komentarzy, a w czasie głosowanie jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie skarbnik gminy Barbara Galińska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. - Przychody i rozchody zostały zrealizowane w 100 procentach, dochody w ponad 101, a wydatki na poziomie 96 co pozwoliło na spore oszczędności – powiedziała skarbnik:

Następnie radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu. Wynik to: 18 głosów za i ani jednego przeciw. Trzech radnych było nieobecnych. Po głosowaniu burmistrz podziękował radzie i swoim współpracownikom:

Brakuje lekarzy w Kozienicach

Ponadto na dzisiejszej sesji dyrektor „Przychodni Kozienickich” Adam Sękulski przedstawił roczne sprawozdanie finansowe lecznicy. Obecność dyrektora na sesji była także okazją do przekazania informacji na temat zatrudnienia lekarzy w przychodniach. Jak się okazało większość zatrudnionych lekarzy specjalistów to emeryci.

- Niestety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ubywa w całej Polsce i my też borykamy się z tym problemem – zauważył Adam Sękulski:

Sytuacja lepiej przedstawia się z pielęgniarkami. Jak podkreślił dyrektor, ich liczba jest wystarczająca.

Zapraszamy do nas: