Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

Radomskie

Region radomski aktywnie włączył się w Budżet Obywatelski Mazowsza

czwartek, 23 lipca 2020 09:18 / Autor: Michał Kaczor
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

28 projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza złożyli mieszkańcy regionu radomskiego. To drugi najlepszy wynik w województwie.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza można było składać do 30 czerwca. W sumie wpłynęło 231 propozycji.

Mieszkańcy subregionu radomskiego złożyli 28 projektów. To drugi najlepszy wynik w województwie. 30 propozycji zgłosili wpłynęło z subregionu warszawskiego wschodniego.

Jeśli chodzi o projekty ogólnowojewódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego otrzymał 53 propozycje.

Obecnie trwa ocena projektów.

- Mamy nadzieję, że są one dobrej jakości i za wszystkie pomysły bardzo serdecznie dziękujemy. Trzymamy kciuki za realizację najlepszych projektów - mówi Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W puli pierwszej edycji Budzetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 milionów złotych. Projekty mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy województwa bez ograniczeń wiekowych. Mogły one dotyczyć inwestycji, np. budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych oraz propozycji nieinwestycyjnych, np. warsztatów, zajęć sportowych czy wydarzeń kulturalnych.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego to 1 mln zł, a nieinwestycyjnego – 200 tys. zł.

Projekty muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć jednego roku budżetowego.

Ocena projektów potrwa do końca sierpnia. Do 7 września zaprezentowana zostanie informacja o wynikach oceny, do 7 października Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzy ewentualne odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Na projekty głosować będzie można od 26 października do 16 listopada, natomiast ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do końca września.