Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Barbara, dziewica i męczennica
Dziś jest: Poniedziałek, 04 grudnia 2023

Mazowsze

XIII edycja Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu

poniedziałek, 20 listopada 2023 21:03 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/jarmoluk
Elżbieta Warchoł

Wśród tegorocznych laureatów i wyróżnionych w XIII edycji Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu są: Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, Akademia Aktywności oraz Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Radom-Miasto.

W XIII edycji Konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu Kapituła oceniła 63 zgłoszenia: wolontariat młodzieży (32), wolontariat dorosłych aktywnych społecznie (23), wolontariat seniorów (3), kategoria specjalna – Pomoc Ukrainie (5). Kapituła Konkursu oceniała Kandydatki/ów biorąc pod uwagę kryteria: działalność społeczna w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r., w tym różnorodność podejmowanych działań, inicjatyw, innowacyjność, trafność udzielonej pomocy/wsparcia, zakres i efektywność działań (liczba osób objętych pomocą/wsparciem oraz ich charakterystyka, obszar działań, częstotliwość udzielanej pomocy/wsparcia) oraz długofalowe zaangażowania oraz współpraca partnerska (opis całokształtu społecznej działalności i współpracy z różnymi podmiotami na przestrzeni 3 ostatnich lat.

Na posiedzeniu 26 października br. Kapituła Konkursu wyłoniła w 4 kategoriach, z podziałem na wolontariat indywidulany i wolontariat grupowy, 7 laureatów i 7 wyróżnionych. Laureata w kategorii "Nagroda mieszkańców Mazowsza" poznamy na uroczystej Gali konkursu 5 grudnia br.

Kategoria Wolontariat Dorosłych Aktywnych Społecznie, Wolontariat grupowy, Laureat: Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu - wolontaryjna działalność na rzecz osób w terminalnej fazie choroby onkologicznej w domach chorych w formie wolontariatu medycznego i niemedycznego. W ostatnim roku hospicjum objęło opieką 100 osób chorych udzielając całodobowego wsparcia. Pielęgniarki i wolontariusze odwiedzili chorych podopiecznych 9600 razy, lekarz 2400 razy.

Kategoria Wolontariat seniorów: Wyróżnienie: Akademia Aktywności - prowadzi działalność pośrednictwa wolontariatu, w szczególności dla osób 55+. Akademia pośredniczy w znalezieniu wolontariuszy, którzy chcą wesprzeć swoją pracą imprezy sportowe, kulturalne oraz ważne wydarzenia odbywające się na terenie Radomia i okolic. Akademia Aktywności wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym środowiska 55+. Wolontariusze zdobywają doświadczenie i zaczynają chętnie uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach społecznych. Udzielają wsparcia organizacyjnego w wielu imprezach i wydarzeniach. Działalność wolontariatu 55+ cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Radomia a grupa wolontariuszy 55+ stale się powiększa się, akademia wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.

Kategoria specjalna – Pomoc Ukrainie, Wyróżnienie: Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Radom-Miasto - swoją działalność w całości opiera na pracy wolontariuszy. Od początku wojny na Ukrainie organizacja wykazała się szczególnym zaangażowaniem w niesieniu pomocy ofiarom wojny i wyraziła chęć współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych w prowadzeniu i koordynowaniu Punktu Pomocy Ukrainie, który powstał już na początku wojny na Ukrainie. Od 22 listopada 2022 r. Hufiec przejął prowadzenie punktu. Podczas całego okresu działalności punktu ponad 100 wolontariuszy wykazywało się szczególnym zaangażowaniem w niesienie pomocy potrzebującym. Zajmowali się m. in. zbiórką darów i przygotowywaniem transportów dla potrzebujących z Ukrainy oraz bezpośrednim niesieniem pomocy osobom przybywającym do Punktu Pomocy (m. in. przygotowywaniem i wydawaniem paczek humanitarnych, udzielaniem informacji). Punkt pomocy był miejscem, którego działalność odbiła się szerokim echem w kraju a nawet za granicą. Było to miejsce, w którym osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mogły zawsze liczyć na pomoc, na wysłuchanie, na chwilę wytchnienia.

A. Kosztowniak pod info