Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Wincenty a Paulo
Dziś jest: 27 września 2020

Audycje Radiowe

PCPR i Słoneczny Dom w walce z FAS

czwartek, 16 lipca 2020 09:08 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu będzie realizować we współpracy ze Stowarzyszeniem Słoneczny Dom projekt wspierający rodziny zastępcze, borykające się z alkoholowym zespołem płodowym. Między innymi o tym mówiła w audycji Radia Plus Radom "Powiat radomski na fali" Halina Janiszek-Stajniak - dyrektor PCPR w Radomiu. 

Pierwsza faza projektu ruszy z początkiem sierpnia i będzie polegała na badaniu i diagnozowaniu dzieci. Przebadanych zostanie około 40 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz instytucjach opiekuńczych. W drugiej fazie prowadzone będą konsultacje dla rodziców zastępczych. - Mamy dzieci z FAS nadużywały alkoholu w ciąży. Chociaż czasem nie dostrzega się deficytów na zewnątrz, to dzieci z zespołem FAS często są nadpobudliwe, gorzej przyswajają wiedzę. Często trafiają do rodzin zastępczych i dobrze jest wskazać rodzicom kierunki, jak postępować, jak najlepiej pomóc tym dzieciom. Pamiętajmy, że one i tak są pokrzywdzone przez los - wyjaśnia Halina Janiszek-Stajniak. 

Dzieci będą diagnozowane przez najlepszych fachowców, którzy przyjadą do Radomia. Koszt badania to prawie półtora tysiąca złotych, jednak dzięki projektowi realizowanemu przez Stowarzyszenie "Słoneczny Dom", dzieci będą mogły zostać przebadane za darmo. Projekt ruszy z początkiem sierpnia. 

Gościa audycji "Powiat radomski na fali" zapytaliśmy również o sytuację epidemiologiczną w placówkach podlegających pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, czyli Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy, Krzyżanowicach i Jedlance. - Sytuacja była bardzo trudna - zarówno dla pensjonariuszy, jak i dla pracowników. Teraz już wszyscy są zdrowi - informuje Halina Janiszek-Stajniak. 

Pracownicy otrzymali również wynagrodzenie za nadliczbowe godziny pracy. W sumie dodatkowe wynagrodzenia wyniosły 280 tys. zł. Udało się jednak uzyskać dofinansowanie od wojewody, które pozwoliło pokryć część kosztów. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami otrzymało również dofinansowanie z PEFRON. Środki trafią do:

  • Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach na dostosowanie wejścia głównego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Pionkach na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance starej na modernizację ogrzewania oraz częściową wymianę i zakup wyposażenia
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach na zakup niezbędnego wyposażenia
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej w Młodocinie Większym na remont elewacji i schodów, dostawę i montaż rolet zewnętrznych oraz zakup wraz z montażem bezprzewodowego systemu alarmowego.

Całości rozmowy z Haliną Janiszek-Stajniak - dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w ramach audycji "Powiat radomski na fali" wysłuchać można tutaj: