Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ŚRODEK TYGODNIA
Kamila Baranowska
Patron dnia: św. Maria Magdalena Postel, dziewica
Dziś jest: Środa, 17 lipca 2024

Bilans Dnia

Uczniowie przejdą szkolenie wojskowe

poniedziałek, 13 maj 2024 15:39 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

- Szkoły powinny mieć obowiązek uczestniczenia w ćwiczeniach na wypadek zagrożenia - mówi płk rezerwy Sławomir Gąsior. Nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego chwali program "Edukacja z wojskiem" i podkreśla, że przygotowanie i budowa odporności państwa na zagrożenia zależą od nas wszystkich.

 „Edukacja z wojskiem” to nowy program ministerstw edukacji oraz obrony narodowej. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. To odpowiedź na współczesne potrzeby, wyzwania oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem.

Program polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obejmuje on uczniów z klas I-VII w szkołach podstawowych i od II do VI klasy w szkołach ponadpodstawowych, czyli w tych klasach, gdzie nie ma zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.

- To program bardzo potrzebny - mówi płk rezerwy Sławomir Gąsior, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego. To program, który, da tę wiedzę, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, jak zachować się na wypadek ataku, gdzie się skryć, gdzie się schronić, ale również, jak wspierać innych ludzi w sytuacjach zagrożeń, chociażby w udzielaniu tej pierwszej pomocy. Uważam, że program jest bardzo dobry i ze względu na to, że mamy przy naszej wschodniej granicy wojnę. Agresor rosyjski najechał na Ukrainę, więc my musimy się wszyscy przygotowywać, A to, że jest to dedykowane dla młodych ludzi, to jest też ważne, bo młodzi ludzie później mogą przekazać to swoim babciom, dziadkom, którzy nie zawsze może wiedzą, jak obsłużyć telefon i aplikację alarmową chociażby - tłumaczy Sławomir Gąsior.

3-lekcyjne szkolenia łączą teorię i praktykę. Zawierają treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznają się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy przeprowadzą zajęcia w szkołach – w klasach, na boiskach i skwerach szkolnych, w trakcie godzin lekcyjnych, zgodnie z regulaminem i statutem szkoły. Co ważne szkolenie odbywać się będzie w obecności nauczyciela/opiekuna ze szkoły, a udział w nim niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodziców.

- Nasza wiedza na temat zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni i sposobów obrony nie jest zbyt wysoka. Edukacja dla Bezpieczeństwa jest tylko w ósmej klasie i w pierwszej klasie szkoły średniej, więc myślę, że ten dodatkowy program i dodatkowa wiedza powinna być realizowana. Czy ta wiedza jest dobra? Trzeba byłoby przeprowadzić badania na ten temat i zweryfikować. Przez wiele lat pracowałem wprawdzie w szkole z klasami stricte wojskowymi, certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, jeszcze jako oficer gdzieś brałem udział w przygotowaniu tego programu, a później realizowałem jako nauczyciel, więc ta droga była bardzo. Dobra, bo to było około 200 godzin dla dla uczniów i oni byli przygotowani jako rezerwy dla sił zbrojnych, ale również do innych służb. Także to był duży rozbudowany program. (...) Dobrze, że taki program też się ukazał ponieważ dotrze on do wszystkich. Myślę, że ta wiedza no nie jest tak dobra na dzień dzisiejszy, więc powinniśmy wszystko robić żeby dotrzeć z tą informacją, z tym szkoleniem do wszystkich - dodaje pułkownik.

W programie "Edukacja z wojskiem" weźmie udział 3,5 tysiąca placówek w całej Polsce.

Do zajęć z żołnierzami 6MBOT przystąpili w pierwszej kolejności uczniowie z PSP im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku, PSP im. Antoniego Gustawa Bema w Lipsku, PSP nr 1 im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu.

W ramach programu żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszkolą uczniów z blisko 155 szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie południowo-zachodniego Mazowsza.