Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Felicjan, męczennik
Dziś jest: Czwartek, 29 października 2020

PORT LOTNICZY WARSZAWA RADOM

Wojewoda wizytował plac budowy lotniska w Radomiu

czwartek, 01 października 2020 14:25 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł odwiedził plac budowy w Porcie Lotniczym Radom – Sadków. W trakcie spotkania przedstawione zostały plany inwestycyjne dotyczące rozbudowy radomskiego lotniska.

Wojewoda Mazowiecki w lipcu 2020 r. wydał cztery decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w Radomiu.

16 lipca br. Wojewoda Mazowiecki wydal decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy i rozbudowy lotniska użytku publicznego i zatwierdził projekt budowlany dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa portu lotniczego Radom – Sadków (EPRA) w zakresie dróg kołowania oraz płyt postojowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – Część 1. Strona wschodnia lotniska – Zadanie1.”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Radom oraz Gminy Jedlnia-Letnisko.

Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę strony wschodniej portu lotniczego Radom – Sadków. Zakres opracowania obejmuje prace polegające na m.in.: rozbiórce istniejącego fragmentu drogi kołowania, rozbiórce istniejących znaków pionowych, istniejącej instalacji elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, istniejącego ogrodzenia, budowie dróg kołowania wraz z poboczami, drogi patrolowej oraz budowie systemu oświetlenia nawigacyjnego.

8 lipca br. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego i zatwierdził projekt budowlany dla inwestycji pn.: „Przebudowa lotniska użytku publicznego – budowa towarzyszących obiektów kubaturowych dla portu lotniczego Radom – Sadków – budynki wieży kontroli ruchu lotniczego i strażnicy lotniskowej straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”

Inwestycja obejmuje realizację budynku wieży kontroli ruchu lotniczego i strażnicy lotniskowej straży pożarnej, budowę wewnętrznego układu drogowego połączonego z układem drogowym Portu Lotniczego – Sadków, place manewrowe, terenowe miejsca parkingowe, utwardzony awaryjny pas techniczny oraz wymaganą infrastrukturę techniczną.

7 lipca br. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego i zatwierdził projekt budowlany dla inwestycji pn.: „Przebudowa lotniska użytku publicznego – Budowa towarzyszących obiektów kubaturowych dla Portu Lotniczego Radom – Sadków – Budynków B1, B2, B3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz rozbiórka istniejących budynków A, B, C, wraz z infrastruktura techniczną i drogową przy ul. Lubelskiej w Radomiu, stanowiące zamierzenie pn.: obiekty kubaturowe w porcie lotniczym Radom – Sadków”. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę wewnętrznego układu drogowego połączonego z układem drogowym Portu Lotniczego Radom-Sadków, budowę zewnętrznych miejsc parkingowych oraz wymaganej infrastruktury technicznej, budowę budynków – administracyjnego służb lotniskowych, socjalnego AON i utrzymania. Zamierzenie stanowi część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Portu Lotniczego Radom-Sadków.

W piątek, 3 lipca br. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska użytku publicznego i zatwierdził projekt budowlany dla inwestycji pn.: Przebudowa Portu lotniczego Radom – Sadków (EPRA) w zakresie budowy dróg kołowania oraz płyt postojowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – Zadanie 1. Część zachodnia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przebudowa Portu Lotniczego Radom-Sadków realizuje oczekiwania i potrzeby społeczne w zakresie transportu lotniczego. Wraz z prognozowanym wzrostem liczby osób korzystających z transportu lotniczego, inwestycja zapewni bezpieczną, a zarazem płynną obsługę pasażerów lotniczych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Zastępca Naczelnego Dyrektora PPL oraz Dyrektor Pionu Finansów i Inwestycji Michał Nowotny oraz Dyrektor Portu Lotniczego Radom-Sadków, p.o. Zastępcy Dyrektora Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Paweł Bejnarowicz.

ZAPRASZAMY DO NAS