Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: WIELKI CZWARTEK
Dziś jest: 09 kwietnia 2020

RADOM

Ministerstwo prostuje ws. al. Wojska Polskiego

wtorek, 11 kwietnia 2017 09:52 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: radom24.pl
Elżbieta Warchoł

To prezydent może złożyć wniosek o dotację - wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa jakie otrzymała nasza redakcja.

Nie ustają dyskusje w sprawie braku dotacji na przebudowę al. Wojska Polskiego w Radomiu. Publikujemy pełny tekst pisma jakie przesłał Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:

Każdego roku zarządcy dróg mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej.  Radom wielokrotnie otrzymywał takie dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W ciągu ostatnich 10 lat realizowane w Radomiu inwestycje zostały dofinansowane kwotą ponad 118 mln zł. Wsparcie rządowe uzyskały m.in. takie zadania jak: budowa obwodnicy południowej w Radomiu (29 015 tys. zł), budowa węzła komunikacyjnego w Radomiu na skrzyżowaniu ul. Młodzianowskiej z ul. Czarną i projektowaną trasą N-S (27 333,7 tys. zł), budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu - etap III (13 203,9 tys. zł) czy budowa węzła z ul. Młodzianowską odc. od ul. Gdyńskiej do obwodnicy południowej w Radomiu (kontynuacja prac - 9 746 tys. zł).  O możliwości uzyskania dofinansowania z ww. rezerwy w 2017 roku Prezydent Miasta Radomia został poinformowany w grudniu 2016 r. Termin składania wniosków mijał 10 lutego 2017 r. W ramach ostatniego naboru Prezydent Miasta Radomia nie złożył jednak wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 9 (al. Wojska Polskiego).  Parlamentarzyści z regionu radomskiego, podczas spotkań z przedstawicielami kierownictwa MIB, regularnie zabiegają o dofinasowanie inwestycji infrastrukturalnych w mieście i regionie. Jednak aby środki pozostające w dyspozycji MF i MIB mogły zostać przyznane, konieczny jest wniosek ze strony zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku przebudowy al. Wojska Polskiego taki wniosek może złożyć wyłącznie Prezydent Miasta Radomia jako zarządca dróg publicznych w granicach miasta, zgodnie z art. 19 ust. 5  ustawy o drogach publicznych.  Rezerwa subwencji ogólnej tworzona jest w budżecie państwa na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznacza się na dofinansowanie:1. inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;2. utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;3. remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ww. ustawy, rezerwą tą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.  Kwota rezerwy subwencji ogólnej zapisana w ustawie budżetowej na 2017 rok wynosi 335 999 000 zł. Dofinansowanie inwestycji w ramach rezerwy subwencji ogólnej jest możliwe po złożeniu wniosku spełniającego kryteria kwalifikacyjne, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości zadania. Więcej informacji o RSO na stronie:  http://mib.gov.pl/2-Rezerwasubwencjiogolnej.htm   Z poważaniem Szymon HuptyśRzecznik prasowyMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa

Zapraszamy do nas: