Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych
Dziś jest: Piątek, 24 maja 2024

RADOM

Między lotniskami a koleją

środa, 02 października 2013 14:02 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Wymiana poglądów oraz omówienie kluczowych problemów związanych z integracją transportu kolejowego z transportem lotniczym był głównym tematem konferencji AviaRail 2013. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie transportu zbiorowego, w tym szczególnie kolejowego jako jednego z ważniejszych aspektów funkcjonowania portu lotniczego.

– Zaletą transportu kolejowego w dowozie pasażerów do lotnisk na średnich odległościach jest atrakcyjny i stabilny czas przejazdu – powiedział marszałek. Zintegrowanie terminala ze stacją kolejową znacznie ułatwia pasażerom korzystanie z transportu kolejowego jako dojazdu do portu lotniczego – dodał.
Marszałek zaznaczył także, że rozwój portu związany ze zwiększeniem liczby odprawianych podróżnych może być przyczyną podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia oferty dojazdu do lotniska o dodatkowe możliwości. Zaprezentował komunikację Portu lotniczego Warszawa/Modlin z transportem kolejowym oraz przedstawił działania na rzecz poprawy dostępności kolejowej portu. Liczba połączeń wg rozkładu jazdy, zapewniająca komunikację ze stacją Modlin, to 42 pary pociągów, w tym 14 par połączeń lotniskowych, w ramach których 11 z nich łączy dwa porty lotnicze w obrębie Mazowsza: Lotnisko Warszawa-Modlin oraz Lotnisko Chopina – zaznaczył.
Marszałek wymienił również kluczowe problemy dotyczące realizacji projektu budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowy stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin. Jako główne wymienił brak możliwości stosowania specustawy kolejowej przez samorządy województw w zakresie: szybkiego pozyskiwania terenów pod inwestycję, możliwości pozyskania decyzji o lokalizacji linii kolejowej oraz znacznie krótszego okresu przygotowania inwestycji do realizacji.