Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Wojtek Sałek
Patron dnia: św. Leonard Murialdo, prezbiter
Dziś jest: 30 marca 2020

RADOM

Sprawa mandatu prezydenta nierozstrzygnięta

czwartek, 28 czerwca 2018 16:49 / Autor: Monika Nowakowska
foto: screen TV Zebra
Monika Nowakowska

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprawa dotycząca mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego trafi do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki.

Przypomnijmy, 27 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Radosław Witkowski nie złamał prawa zasiadając w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Tym samym uchylił zarządzenie wojewody o wygaszenie mandatu prezydenta Radomia.  WSA uznał wówczas, że przerwanie kadencji bez bezsprzecznych dowodów jest niedopuszczalne i byłoby to złamanie woli wyborców. Sąd stwierdził, że swoim działaniem prezydent Radomia nie naruszył ustawy antykorupcyjnej. Rezygnując z zasiadania w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy i zwracając wynagrodzenie z tego tytułu utwierdził sąd o woli działania zgodnie z prawem.

Sąd wysłuchał podczas dzisiejszego posiedzenia pełnomocników obu stron i zapoznał się z aktami sprawy. Orzekł, że w niższej instancji nie wyjaśniono kwestii jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości. Zarówno pełnomocnik wojewody, jak i zeprezentujący prezydenta prof. Michał Królikowski podnosili kwestię tego, kto zgłosił prezydenta do zasiadania w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy: organ samorządu czy spółka? W ocenie sądu w przypadku Radosława Witkowskiego zachodzi wyjątek przewidziany w przepisach, które zakazują łączyć funkcję prezydenta z funkcjami w spółkach prawa handlowego. Prezydent, jako organ reprezentujący radomski samorząd miał, zdaniem sądu, prawo zgłosić swoją kandydaturę we władzach spółki i nie musiał tego robić w jakiejkolwiek szczególnej formie, np. pisemnej. Prawo zezwala, aby prezydent miasta zasiadał w spółce, gdzie większość ma skarb państwa i sama spółka zgłosi go do rady nadzorczej takiego podmiotu. W przypadku Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego zachodziła wątpliwość, bo skarb państwa miał mniejszość w tej spółce, ale zgodnie z obowiązującymi przepisami inny współwłaściciel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powinna przekazać na rzecz skarbu państwa swoje akcje, ale nie uczyniła tego, jak zgodnie ze stosowna ustawą powinna do 30 czerwca 2011 roku.

 

Zapraszamy do nas: