Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Maria Goretti, dziewica i męczennica
Dziś jest: 05 lipca 2020

RADOM

Zajęcia klubowe w WTZ

niedziela, 29 lipca 2018 09:36 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: pixabay
Elżbieta Warchoł

Nowa forma wsparcia osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”, a Zarząd PFRON przyjął procedury przedmiotowego programu. Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Podmiot prowadzący warsztat terapii zajęciowej na terenie miasta Radomia zainteresowany przystąpieniem do programu powinien złożyć wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134, Kancelaria p.003 (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dostępne są na stronie PFRON: www.pfron.org.pl ( zakładka „O Funduszu” - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie – Zajęcia klubowe w WTZ ) oraz w siedzibie MOPS lub pod numerem telefonu (48) 360 – 86 – 88.

Zapraszamy do nas: