Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

RADOM

Air Show Radom - policja radzi

sobota, 25 sierpnia 2018 08:00 / Autor: Monika Nowakowska
foto:policja
Monika Nowakowska

Już dziś kolejna edycja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych - Air Show 2018. Impreza przyciągnie tysiące osób liczących na niezapomniane wrażenia, które z okazji 100-lecia lotnictwa wojskowego przygotowali organizatorzy. Policja przypomina, jak bezpiecznie spędzić czas na radomskich pokazach!

Główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo imprezy spoczywa na organizatorach oraz członkach służb porządkowych, jednak nawet najlepiej przygotowane wydarzenie nie będzie bezpieczne bez odpowiedniego zachowania uczestników.

Air Show w Radomiu to jedna z większych imprez lotniczych w Europie. Radomskie pokazy lotnicze, to także duże wyzwanie organizacyjne dla mazowieckiej Policji. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających Radom w weekend 25-26 sierpnia czuwać będzie każdego dnia prawie 560 policjantów współpracujących ściśle z Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Strażą Miejska, Pogotowiem Ratunkowym oraz SOP-em.

Już na rogatkach Radomia osoby wjeżdżające do miasta będą mogły zobaczyć i poprosić o pomoc funkcjonariuszy prewencji oraz policjantów drogówki. Aby usprawnić pracę Policji i innych służb porządkowych oraz ułatwić dotarcie na parkingi w każdym pojeździe zmierzającym na pokazy, za przednią szybą powinna znajdować się biała kartka formatu A4, z napisem "AIR SHOW”. Pojazdy takie będą kierowane na najbliższy parking.

Na pewno uwagę wszystkich przykują też funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Radomiu, ich koledzy z Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz innych jednostek antyterrorystycznych z kraju. Policjantów operacyjnych nie będzie widać, ale oni także będą czuwać nad bezpieczeństwem, dyskretnie wmieszani w tłum widzów.

Drogi krajowe, które prowadzą do Radomia będzie patrolował śmigłowiec z Komendy Głównej Policji. Na samym lotnisku znajdzie się Policyjny Punkt Informacyjny, gdzie będzie można m.in. zgłosić zaginięcie dziecka, czy też znaleźć wszelkie potrzebne informacje, by tegoroczne pokazy spędzić w spokoju. Pierwszy raz na lotnisku znajdzie się także punkt promocyjno-informacyjny, w którym pracownicy Wydziału Kadr i Szkolenia będą udzielać informacji na temat wymogów, które muszą spełnić osoby chcące dostać się w szeregi Policji.

Wzorem poprzednich pokazów na lotnisku oraz w jego okolicach pojawi się także Policyjny Zespół Antykonfliktowy. Głównym zadaniem policjantów z Zespołu będzie monitorowanie miejsc, w których mogą wystąpić sytuacje konfliktowe, a w przypadku ich wystąpienia - pomoc w ich rozwiązywaniu.

Podobnie jak w poprzednich pokazach, w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa przy bramach wejściowych na lotnisko pracować będą funkcjonariusze Krajowej Agencji Skarbowej. Funkcjonariusze KAS wesprą działania Policji wykorzystując w tym celu urządzenia umożliwiające detekcję bagażu oraz pojazdów pod kątem ujawnienia niebezpiecznych urządzeń. W razie konieczności udzielenia pomocy, bądź w przypadku przekazania informacji o zdarzeniach do dyspozycji uczestników imprezy dostępne będą całodobowo znane numery alarmowe: 112 i 997. Pod tymi telefonami będą w czasie Air Show dyżurować policjanci oraz operatorzy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Imprezy masowe kojarzą się głownie z przyjemnymi przeżyciami. Jednak na uczestników czyha też wiele niebezpieczeństw. Duże zbiorowiska ludzi przyciągają złodziei i kieszonkowców. Jest kilka sposobów by się przed nimi uchronić. Powinniśmy nosić przy sobie jak najmniej wartościowych przedmiotów tj. dokumentów, pieniędzy czy biżuterii, by nie kusić złodzieja. Jeśli nie dysponujemy miejscem, w którym moglibyśmy zostawić cenne rzeczy i musimy wziąć je ze sobą, to starajmy się je rozmieszczać w kilku miejscach garderoby ale nigdy w tylnej kieszeni. Unikajmy też noszenia plecaków i torebek z tyłu i wybierajmy w to miejsce specjalnie przygotowane torby turystyczne. Niewskazane jest afiszowanie się zawartością portfela i pozostawianie rzeczy bez nadzoru.

Policjanci podkreślają, że zdrowy rozsądek uczestników to podstawa. W przypadku zagrożenia powinniśmy natychmiast powiadomić służby porządkowe, stosować się do ich poleceń i komunikatów oraz kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami. Nie utrudniajmy dojazdu służbom ratowniczym i w miarę możliwości zachowujmy spokój. Warto zapoznać się z regulaminem imprezy, tak by wiedzieć co zrobić w sytuacji zagrożenia, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne, czego nie wolno nam wnosić itd.

Znajdując się w dużych zbiorowiskach, szczególną uwagę powinniśmy zwracać na najmłodszych, którzy w tłumie łatwo mogą się zgubić. Bardzo ważne jest to, by pociechę wyposażyć w opaskę lub karteczkę z danymi kontaktowymi rodziców oraz imieniem i nazwiskiem dziecka. Zwróćmy uwagę na ubiór malucha: jaskrawy kolor koszulki czy charakterystyczna czapka mogą znacznie ułatwić ewentualne poszukiwania. Należy też wytłumaczyć maluchowi, jak zachowywać się w razie takiej sytuacji i gdzie powinien się zgłosić.

W przypadku kradzieży, wystąpienia zagrożenia, zaginięcia lub innych zdarzeń, informacje można zgłaszać do funkcjonariuszy ochrony lub bezpośrednio do policjantów. Można także skorzystać z telefonów alarmowych.

Bądźmy rozważni! Przy imprezach gromadzących setki tysięcy ludzi nawet najlepiej wyszkolone służby nie zapewnią stuprocentowej ochrony. To od nas - uczestników zależy czy będziemy się bawić bezpiecznie.