Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Jan z Dukli, prezbiter
Dziś jest: 08 lipca 2020

RADOM

Ostatnie dni na stypendium

środa, 12 września 2018 08:15 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Złóż wniosek do 15 września

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przypomina, że termin składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2018/2019 mija w dniu 15 września 2018 roku (sobota). Wnioski w wersji papierowej będą zatem przyjmowane w siedzibie Ośrodka do piątku 14 września 2018 roku do godziny 15.30. Wnioski wysłane w dniu 15 września 2018 roku (sobota) pocztą lub za pośrednictwem platformy e-PUAP będą uznane za złożone w terminie.

 Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w tym uczniom szkół policealnych), publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia – jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,
  • zamieszkującym na terenie miasta Radomia.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 514 zł netto.

W roku szkolnym 2017/2018 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 3074 uczniów.

 

Tag:
Zapraszamy do nas: