Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Gerard, biskup i męczennik
Dziś jest: 24 września 2020

RADOM

Odbudowano drogi po powodzi

środa, 14 maj 2014 14:16 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Gminy Lipsko i Radzanów oraz powiaty białobrzeski i lipski zrealizowały w 2013 roku 5 zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie wyremontowano 8 km dróg lokalnych za ponad 4,5 mln złotych, a dotacja z budżetu państwa wyniosła ok. 3,3 mln.

Na remont odcinka trasy Błeszno – Branica w gminie Radzanów przekazano z budżetu państwa 530 tys. złotych (całkowita wartość zadania wyniosła 668 tys. zł). Dzięki tym środkom udało się oddać do użytku ok. 2,5 km odnowionej trasy. W efekcie podniesiony został standard tej drogi z gruntowej do asfaltowej.
Kolejne otwarcie dotyczyć będzie drogi powiatowej nr 1111 relacji Podlesie – Radzanów, zniszczonej przez intensywne opady deszczu. Odbudowa odcinka o długości 1,8 km otrzymała dotację w wysokości blisko 550 tys. złotych, a inwestycja kosztowała łącznie 682 tys. zł. W trakcie prac m.in. wymieniono nawierzchnię, a także oczyszczono rowy i przepusty. Następnie wojewoda przejedzie do Lipska, gdzie weźmie udział w uroczystym oddaniu do użytku trzech inwestycji. Odbudowa drogi gminnej Daniszów – Tomaszówka oraz ulicy Jadwinów w Lipsku kosztowała łącznie 350 tys. złotych. Obie trasy zostały uszkodzone w wyniku wichury. Dzięki 250 tys. dotacji wyremontowano blisko 2,5 km dróg.
Największą inwestycją realizowaną w 2013 roku w powiecie lipskim za sprawą przyznanych promes, była odbudowa mostu na rzece Iłżanka (ok. 30 metrów), wraz z dojazdami do przeprawy w ciągu drogi powiatowej Ciepielów – Świesielice – Tymienica na odcinku ponad 900 m. Przeprawa, stanowiąca bardzo ważny element miejscowej sieci drogowej, została uszkodzona w trakcie powodzi. Jest wykorzystywana np. podczas prowadzonych akcji ratowniczych z użyciem samochodów strażackich i ciężarowych. Łączny koszt inwestycji to 2,85 mln zł, z czego blisko 2 mln zł to dotacja z budżetu państwa.
W latach 2010 – 2013 na odbudowę infrastruktury komunalnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na Mazowszu przekazano ponad 133 mln zł.