Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: WIELKI CZWARTEK
Dziś jest: 09 kwietnia 2020

RADOM

Trwa przebudowa alei Wojska Polskiego

czwartek, 13 czerwca 2019 11:45 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: MZDiK
Elżbieta Warchoł

Sporo dzieje się na placu budowy al. Wojska Polskiego w Radomiu

Na przebudowywanej alei Wojska widać już spory fragment nowej jezdni, są też niemal gotowe drogi zbiorcze, część wjazdów do posesji, oświetlenia oraz kanalizacji. Jest także nowe rondo, które docelowo będzie rozprowadzało ruch lokalny obok lotniska. Nad torami stoi konstrukcja wschodniego wiaduktu, a mostowcy zaczęli budowę zachodniego.

Jak przekazał kierownik budowy z firmy Budromost-Starachowice, zaczęły się roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie wlotów ulic Szarej i Ogrodniczej. Z tego powodu końcówki obu dróg zostały zamknięte, a dojazd możliwy jest tylko od strony ulicy Słowackiego. Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w okolicach ulicy Odrodzenia (wlot od strony ulicy Lotniczej), demontowany jest ponadto stary kanał deszczowy od łącznic z ulicą Lubelską do rowu od lotniska. Trwają także prace związane z przełączaniem sieci światłowodowej na nowe kable, tak zwane optoteletechniczne. Budowane jest oświetlenie na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej do ulicy Lubelskiej. Na ukończeniu jest budowa przepustów pod nasypem po południowej stronie dojazdu do wiaduktu nad linią kolejową. Popłynie przez nie Potok Północny wraz z jego dopływem od strony ulicy Porannej. Co ważne, zakończony został już montaż konstrukcji stalowej wiaduktu nad torami na jezdni wschodniej. Prace rozpoczęły się natomiast po zachodniej stronie trasy, czyli w miejscu poprzedniej przeprawy. Wykonywany jest mur oporowy nasypu prowadzącego na nowy wiadukt, w rejonie ulicy Porannej. Jak informuje kierownik budowy, konsekwentnie są realizowane prace drogowe na budowie nowej wschodniej jezdni alei Wojska Polskiego wraz z drogami zbiorczymi. Prowadzone są roboty brukarskie, rozpoczęły się prace nawierzchniowe. Asfalt układano tam na przykład w poniedziałkowy wieczór, po godzinie 19:00.

Przy odcinku ulicy Żółkiewskiego na Gołębiowie trwają właśnie prace związane z budową kanału deszczowego przed łącznicami z wiaduktem nad torami kolejowymi. Prowadzone są roboty elektryczne w okolicy ronda Popiełuszki (czyli tak zwanego kozienickiego). Trwa przebudowa sieci teletechnicznych, rozpoczęły się tam poza tym prace związane z wykonaniem koryta, nasypu i konstrukcji nawierzchni nowej jezdni po stronie północnej (obok strefy przemysłowej). Wykonawcą robót na alei Wojska Polskiego, ulicy Zwolińskiego, rondzie Popiełuszki i odcinku ulicy Żółkiewskiego jest konsorcjum firm Budromost-Starachowice i Mosty-Łódź. Zadanie ma trwać zgodnie z umową do września 2020 roku. (za: MZDiK)

Zapraszamy do nas: