Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

RADOM

Będzie konkurs na dyrektora Teatru

środa, 03 lipca 2019 08:42 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Prezydent Miasta Radomia zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

W Biuletynie Informacji Publicznej 2 lipca 2019 roku ukazała się informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Prezydent Miasta Radomia informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydatana stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, PlacJagielloński 15. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem ogłoszenia konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, nie później niż w dniu 15 lipca 2019 roku. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 23 sierpnia 2019 r. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości: Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucjikultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724), informację o zamiarze ogłoszenia konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora instytucji artystycznej organizator podajedo publicznej wiadomości, nie później niż na rok przed upływem okresu, na jaki zostałpowołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej.Kadencja obecnego dyrektora Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,kończy się w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Przeprowadzony w okresie od 18 kwietnia 2019 r.do 27 czerwca 2019 r. konkurs na ww. stanowisko został nie rozstrzygnięty.W związku z powyższym, z uwagi na okoliczność, że dochowanie przepisu § 3 ust. 1 pkt 1cytowanego rozporządzenia jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od organizatora, podaje się przedmiotową informację do publicznej wiadomości w terminie krótszym niż określony ww. przepisem.Treść niniejszej informacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu i podaje się do wiadomości pracownikom Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Teatru.

Zapraszamy do nas: