Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Gerard, biskup i męczennik
Dziś jest: 24 września 2020

RADOM

Wraca dofinansowanie na wózki elektryczne

wtorek, 30 lipca 2019 08:27 / Autor: Weronika Chochoł
fot. pixabay.com (27707)
Weronika Chochoł

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Minimalny udział własny w zakupie wynosi 10 procent ceny brutto wózka.

Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach. - Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - mówi Krzysztof Michałkiewicz - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł. Z pomocy mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. - Decyzję o ponownym uruchomieniu pomocy w zakupie wózka elektrycznego podjęliśmy w związku z intensywnie zgłaszanymi w trakcie konsultacji publicznych potrzebami osób niepełnosprawnych - wyjaśnia Marlena Maląg - prezes zarządu PFRON.

Jakie trzeba spełnić warunki? W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna otrzymać można 10 tys. złotych dofinansowania przy minimalnym udziale własnym wynoszącym 10 procent ceny brutto wózka. Aby otrzmać pomoc z Funduszu trzeba złożyć wniosek. Przyjmowane są one w w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW).

Program „Aktywny samorząd” w ramach którego udzielane będzie wsparcie finansowe na zakup wózka o napędzie elektrycznym jest jednym z ważniejszych programów realizowanych przez Fundusz we współpracy z samorządami. Na jego realizację w tym roku PFRON przeznacza w sumie prawie 172 mln zł. Więcej piszemy tutaj.