Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Maria Goretti, dziewica i męczennica
Dziś jest: 05 lipca 2020

RADOM

Krótki termin na stypendium

środa, 04 września 2019 12:31 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto za: MOPS
Elżbieta Warchoł

Do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne

Tylko do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020. Można do zrobić osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Limanowskiego 134 do soboty, 14 września lub za pośrednictwem platformy e-PUAP i poczty. Wnioski wysłane w dniu 15 września (niedziela) będą uznane za złożone w terminie- mówi Justyna Piątek z MOPS. Stypendium szkolne przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
  • słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów- wyjaśnia Justyna Piątek. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Stypendium przysługuje w szczególności dzieciom z rodzin w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a a także alkoholizm lub narkomania. W roku szkolnym 2018/2019 pomocą w formie stypendium szkolnego objęto 2417 uczniów.

PROGI DOCHODOWE

  1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 0 zł do kwoty 211,19 zł

- kwota stypendium 200 zł

  1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 211,20 zł do kwoty 369,60 zł

- kwota stypendium 150 zł

  1. Dochód na osobę w rodzinie ucznia od kwoty 369,61 zł do kwoty 528 zł

- kwota stypendium 110 zł

Kwota stypendium ulega zwiększeniu w przypadku:

-niepełnosprawności w rodzinie o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia

-wielodzietności w rodzinie (troje i więcej dzieci) o kwotę 6,20 zł miesięcznie na ucznia

-łącznie niepełnosprawności i wielodzietności w rodzinie o kwotę 12,40 zł miesięcznie na ucznia

 

Tag:
Zapraszamy do nas: