Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Dziś jest: 20 września 2020

RADOM

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

piątek, 22 maj 2020 20:08 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Będą zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Radomiu - od poniedziałku, 25 maja magistrat wznawia bezpośrednią obsługę interesantów. Nadal jednak będą obowiązywały rygory sanitarne.

Ze względu na pandemię, obsługa będzie prowadzona wyłącznie w wyznaczonych punktach i po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Klienci Urzędu zobowiązani będą do stosowania indywidualnych środków ochrony (maseczka, rękawiczki), a dodatkowo przed wejściem do budynku będzie prowadzony pomiar temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą od 37° C nie zostaną wpuszczone do budynku Urzędu. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie,w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Zadania poszczególnych Wydziałów i Biur będą realizowane w następujących punktach:

· w budynku przy ul. Moniuszki 9 w zakresie spraw prowadzonych przez: Urząd Stanu Cywilnego - tel. (48) 36 20 219; Wydział Spraw Obywatelskich - tel. (48) 36 20 382 lub (48) 36 20 664; Biuro Miejskiego Konserwatora Przyrody tel. (48) 36 20 575; Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony tel. (48) 36 20 571; Biuro Ochrony Danych Osobowych tel. (48) 36 20 837;

· w budynku przy ul. Kilińskiego 30 przez pracowników Wydziału Komunikacji w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych parter pok. 37, tel. (48) 36 20 517; (48) 36 20 472; (48) 36 20 606; (48) 36 20 352;

· w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 – w zakresie spraw prowadzonych przez: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, tel. (48) 36 20 460; Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, tel. (48) 36 20 866; Biuro Rewitalizacji, tel. (48) 36 20 161; Biuro Rady Miejskiej, tel. (48) 36 20 560;

· w budynku przy ul. Mikołaja Reja 5 w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Windykacji, tel. (48) 36 20 487;

· w budynku przy ul. Rwańska 16 w zakresie spraw prowadzonych przez: Miejskiego Rzecznika Konsumentów, tel. (48) 36 20 909; Wieloosobowe stanowisko ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, tel. (48) 36 20 552; Centrum Informacji Turystycznej, tel. (48) 36 20 536;

· w budynku przy ul. Struga 1 w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Centrum Organizacji Pozarządowych, tel. (48) 36 20 491;

· w budynku przy ul. Kilińskiego 30 – w pozostałych sprawach realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego parter pok. 19 stanowisko w Biurze Obsługi Mieszkańca, tel. (48) 36 20 181, (48) 36 20 182,(48) 36 20 176, (48) 36 20 177 w tym odbiór dokumentów, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem danego Wydziału/Biura,

· w punkcie usytuowanym od ul. Staszica, przy wejściu do budynku Urzędu, możliwy jest równieżodbiór dokumentów po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem danego Wydziału/Biura.

Przypomnijmy, że do końca maja Urząd Miejski swoje zadania realizuje w godzinach 7:00 – 20:00 z wyłączeniem przerwy w godzinach 13:00 - 14:00.

Wszelkie dokumenty i wnioski kierowane do Urzędu nadal można będzie składać za pośrednictwem poczty, elektronicznie poprzez platformę I-BOM oraz e-Puap lub umieszczać w urnach podawczych usytuowanych przy wejściach do Urzędu:

- przy ul. Kilińskiego 30;

- przy ul. Żeromskiego 53 (wyłącznie w zakresie deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).