Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

RADOM

Uniwersytet w Radomiu nie rezygnuje z naboru na wydział lekarski

wtorek, 23 czerwca 2020 12:53 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Rado Plus Radom
Monika Nowakowska

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie rezygnuje ze starań o prawo naboru na 1 rok studiów na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/21. Uczelnia, co prawda od maja prowadzi elektroniczną rekrutację, ale ostateczna decyzja należeć będzie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przypomnijmy, 27 maja ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, w którym radomska uczelnia nie znalazła się na liście mających prawo naboru na kierunek lekarski. Powodem miała być opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która z kolei miała kilka zastrzeżeń dotyczących poziomu kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Komisja uznała, że nie spełniono kryteriów w zakresie zajęć z fizjologii, anatomii prawidłowej, histologii, cytofizjologii i embriologii, biologii medycznej, immunologii oraz chemii, bowiem nie zapewniono dostępu do odpowiedniej infrastruktury, w tym do prosektorium oraz wyposażenia aparaturowego, preparatów histologicznych, wyposażenia pracowni chemicznej, fizjologii i biologii medycznej.

W przesłanym dziś do naszej redakcji piśmie czytamy m.in., że "uczelni udało się wyeliminować lub w najbliższym czasie uda wszelkie błędy i niedostatki wypunktowane w raporcie pokontrolnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 roku. Pozostały właściwie dwie sporne kwestie:

- Kadra akademicka. Uzupełniamy już niedobory, obecnie Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zatrudnia 43 nauczycieli akademickich, spełniających kryteria Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; rozpisane zostały kolejne konkursy, a oprócz tego zajęcia (o charakterze ogólnoakademickim) na kierunku lekarskim prowadzą pracownicy z innych jednostek, które dysponują odpowiednią kadrą (jak Katedra Chemii, Katedra Fizyki, Katedra Informatyki).

- Collegium Anatomicum (prosektorium uczelniane) będzie wykończone na dzień 31.03.2021 r. i studenci 1-go roku mogą odbywać tam zajęcia (15 h) z anatomii prawidłowej, zgodnie z planem, w maju i czerwcu 2021 roku. Ponadto studenci będą mogli korzystać z bardzo nowoczesnego Centrum Naukowo-Badawczego, które rozpocznie pracę 1.10.2020.

- "Sprawą, w naszym przekonaniu, poboczną jest organizacja administracyjnej obsługi studentów. Ministerstwo oczekiwałoby dziekanatu, który byłby wyłącznie przypisany do Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. U nas działają jednak ponadwydziałowe Biura Obsługi Studenta, gdyż Uczelnia jest w pełni zinformatyzowana. Student ma bezpośredni zdalny kontakt z kadrą naukową, władzami dziekańskimi i personelem administracyjnym; nie musi składać podań osobiście" - czytamy w uzasadnieniu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje, by na jeden rok wstrzymać nabór na kierunek lekarski, co dałoby Uniwersytetowi czas na wyeliminowanie wszystkich problemów. "Zwracamy jednak uwagę, iż brak studentów 1 roku spowoduje, że najnowocześniejsze w kraju Collegium Anatomicum będzie przez rok stało puste, zaś przerwa w ciągłości kształcenia spowoduje dodatkowe duże koszty związane z wypłaceniem wynagrodzenia pracownikom z niepełnym obciążeniem dydaktycznym - czytamy.

Warto dodać, że 15 czerwca odbyło się spotkanie Rady Uczelni, przedstawicieli Parlamentarzystów Ziemi Radomskiej i Władz Miasta. Uczelnia otrzymała gwarancję pełnego zaangażowania, które wspierać będą jej działania. "Wszyscy byli zdania, że utrzymanie naboru na kierunek lekarski leży w interesie nie tylko Uniwersytetu, ale także całej regionalnej społeczności. Głos wsparcia napłynął także ze strony Ministerstwa Zdrowia" - czytamy.

Władze uczelni zwracają uwagę, że czas pandemii zdezorganizował pracę w całym kraju. Wszelkie procedury uległy wydłużeniu. "Wciąż jeszcze mamy czas, by przekonać MNiSW, iż w obecnej sytuacji jesteśmy gotowi przyjąć w nasze mury studentów 1 roku kierunku lekarskiego, zapewniając im najwyższe standardy kształcenia" - czytamy.

Zapraszamy do nas: