Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Z ostatniej chwili
Patron dnia: św. Gemma Galgani, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 11 kwietnia 2021

RADOM

KRUS w Radomiu organizuje konkurs plastyczny

czwartek, 11 lutego 2021 10:57 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice przedstawiającej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0-III i IV-VIII. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac do Placówki Terenowej KRUS w Radomiu za pośrednictwem szkół upływa z dniem 31 marca.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji udzieli Placówka Terenowa KRUS w Radomiu ul. Narutowicza 11/13 (tel. 483833740, 483405424, e-mail: ).