Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

RADOM

Matury i egzaminy ósmoklasisty w reżimie sanitarnym

piątek, 30 kwietnia 2021 13:54 / Autor: Monika Nowakowska
foto: RMizera/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

W maseczkach na twarzach, z własnymi przyborami piśmiennymi, bez limitu osób w sali ale za to z zachowaniem odpowiednich odstępów między ławkami - to najważniejsze wytyczne, jakie będą obowiązywać podczas tegorocznych egzaminów ósmoklasistów i maturalnych.

 

Matura i egzamin ósmoklasisty będą wymagać od zdających przestrzegania ścisłego reżimu sanitarnego. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowały wytyczne sanitarne, które będą obowiązywać podczas egzaminów. Chodzi o bezpieczeństwo zdających. Wśród zaleceń są m.in. obowiązek do zachowania dystansu społecznego, częsta dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa maseczką a nie jak w zeszłym roku przyłbicą. Zgodnie z wytycznymi, nie będzie limitu osób przebywających w sali, ale ławki zdających będą musiały być oddalone od siebie o minimum półtora metra.

Na egzamin będzie mogła przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanyhc w przeprowadzenie egzaminu - mówi Ragna Ślęzakowska, ekspertka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie:

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

- W wytycznych podano, że aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu dyrektor szkoły może na przykład zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-sto, 20-minutowych odstępach czasowych (np. pierwsza grupa o godz. 9.00, druga grupa – o 9.20, trzecia grupa – o 9.40) - mówi kierownik.

Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych, konieczna jest ich dezynfekcja.

W związku z pandemią koronawirusa i koniecznością przejścia na nauczanie zdalne, tegoroczne matury będą nieco łatwiejsze. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jako warunku zdania egzaminu maturalnego: zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu; maturzyści nie będą musieli też przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru:

- Uczniowie piszący egzamin z j. polskiego będą mieli do wyboru jeden z dwóch tematów rozprawki, przy czym jeden z nich dotyczyć będzie konkretnej lektury obowiązkowej, drugi temat będzie dotyczył tematu spoza lektur obowiązkowych. Na egzaminie z matematyki będzie zmniejszona liczba punktów - z 50 do 45. Egzamin z j. obcego też będzie mniej wymagajacy - tłumaczy.

Do egzaminu maturalnego na terenie woj. mazowieckiego przystąpi w tym roku 57 tys. 416 zdających, w tym 45 tys. 767 zdających poraz pierwszy:

Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i potrwają do 20 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja. Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą przeprowadzone w czerwcu i w lipcu.