Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY
Patron dnia: bł. Sancja Szymkowiak, zakonnica
Dziś jest: Czwartek, 18 sierpnia 2022

Polityka

Posłowie i samorządowcy ziemi radomskiej napisali list do Jarosława Kaczyńskiego

środa, 23 lutego 2022 16:04 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Samorządowcy regionu radomskiego, jak również parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się z metodą oceniania wniosków, jak również z wynikami ich oceny i przyznanymi dofinansowaniami w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dlatego przekazali list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o interwencję.

W liście czytamy m.in. że "zapewnienia wojewody mazowieckiego o transparentności i standaryzacji procesu przyznawania rządowego wsparcia pozostają w głębokiej sprzeczności z rezultatami przeprowadzonych w tym zakresie prac". Autorzy listu są również zdania, że "zrównoważony rozwój, wsparcie społeczności pozametropolitalnych, dbałość o rozwój obszarów wiejskich nie znajdują żadnego potwierdzenia w decyzjach i wynikających z nich faktach".

-Nie potrafimy zrozumieć dlaczego ze 149 mln zł przyznanych mazowieckim powiatom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, powiaty z subregionu radomskiego otrzymały tylko 14 mln 528 tys. Dlaczego na 151 mln 800 tys. zł przyznanych łącznie mazowieckim gminom, gminy regionu radomskiego dostały tylko 19 mln 735 tys. Łącznie dla naszych samorządów zostało przydzielonych 34 mln 114 tys. zł z 300 mln 800 tys. zł. podzielonych w województwie mazowieckim środków.

Ta przykra i smutna w naszej ocenie sytuacja wywołuje kolejne pytania: czy rzeczywiście według osób odpowiedzialnych za podział środków dla samorządów powiat szydłowiecki i gminy go tworzące (przyznana dotacja 277 tys. 947,06 zł) mają aż 213 razy mniejsze potrzeby w dziedzinie budowy dróg lokalnych niż samorządy tworzące powiat wołomiński (59 mln 210 tyś,289,19 zł.)? Dlaczego jeden samorząd zgłaszający różne projekty do dofinansowania otrzymuje różne poziomy dofinansowania? Przecież dane potrzebne do określenia wskaźnika są dla tego samorządu identyczne w każdej przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej. Nie rozumiemy również, dlaczego poziom dofinansowania zadań dla powiatów wynosi od 50% do 80%?

Śledząc wyniki naboru, wydaje się, że w tym wypadku zastosowano zasadę: im biedniejszy powiat, tym niższy poziom dofinansowania i wyższy konieczny udział własny. O ile w przypadku 10 powiatów mazowieckich, z najwyższym poziomem dofinansowania zadań – tylko 1 otrzymał najniższy poziom wsparcia na poziomie 50 %, to w regionie radomskim z 8 powiatów, takim dofinansowaniem zostało obdarzone aż 5 z 8 samorządów. Na tej podstawie oceniamy, że stan faktyczny przeczy słowom Pana Wojewody o transparentności i obiektywizmie zastosowanych procedur.

Czy rzeczywiście według osób odpowiedzialnych za podział środków dla samorządów powiat szydłowiecki i gminy go tworzące (przyznana dotacja 277 tys. 947,06 zł)  mają aż 213 razy mniejsze potrzeby w dziedzinie budowy dróg lokalnych niż samorządy tworzące powiat wołomiński (59 mln 210 tyś,289,19 zł.)?"

Więcej na temat podziału środków na drogi pisaliśmy TU: