Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
Dziś jest: Wtorek, 16 kwietnia 2024

RADOM

Dagmara Janas w wojewódzkiej społecznej radzie ds. osób niepełnosprawnych

wtorek, 23 stycznia 2024 07:02 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: MCPS
Elżbieta Warchoł

Marszałek Adam Struzik powołał 22 stycznia 2024 roku członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. osób niepełnosprawnych. To organ, którego zadaniem jest zarówno opiniowanie strategicznych dla województwa dokumentów, jak i doradzanie, jakie działania są potrzebne, by wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami.

– Powołaliśmy dziś członków wojewódzkiej rady ds. osób z niepełnosprawnościami, której jednym z zadań jest zgłaszanie sugestii dotyczących środowiska. Zależy nam, by środowisko osób z niepełnoprawnościami mówiło w swoim imieniu, by wskazywało sugestie, na jakie problemy trzeba zwrócić uwagę, ale by też mówiło, jak je rozwiązywać – mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Zgodnie z przepisami Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych powoływane są przez marszałków województw. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Marszałek Adam Struzik:

Wśród zadań rady jest m.in. inspirowanie przedsięwzięć integrujących zawodowo i społecznie osoby z niepełnosprawnościami. – Nasza spółdzielnia i centrum integracji społecznej działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Nie tylko zajmujemy się ich wsparciem, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim dajemy osobom z niepełnosprawnościami pracę, co jest teraz szczególnie ważne z punktu widzenia rynku pracy. To już moja trzecia kadencja rady i mam nadzieję, że rada w nowym składzie wniesie nowe tematy i pozwoli znaleźć nowe rozwiązania różnych problemów – podkreślił Marek Olszewski, przewodniczący rady, prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”:

Zadaniem rady jest również opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ocenianie realizacji tych programów oraz opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami. – Mam już całkiem spore doświadczenia życiowe dotyczące osób niewidomych i słabo widzących, bo tym tematem zajmuje się już dobrych kilkanaście lat, a prywatnie w zasadzie osoby niewidome i słabowidzące przewijają się w moim życiu, odkąd się urodziłem. Tym doświadczeniem chcę wesprzeć działania rady, a przede wszystkim tych, którzy chcą zmieniać coś, co dotyczy osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z dysfunkcją wzroku – powiedział wiceprzewodniczący rady Dariusz Linde z Fundacji Szansa – Jesteśmy razem.

Na Mazowszu Wojewódzką społeczną radę ds. osób niepełnosprawnych tworzą:

· Marek Olszewski, który został wybrany na przewodniczącego rady. To inicjator powstania i prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”. Od 2011 r. jest członkiem rady, pełnił wcześniej funkcję wiceprzewodniczącego wojewódzkiej rady oraz przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce. Sam porusza się na wózku, jest wolontariuszem, został nagrodzony medalem Pro Masovia oraz otrzymał tytuł „Dobry Pracodawca 2023”.

· Dariusz Linde, który został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady, jest na co dzień kierownikiem warszawskiego oddziału Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem. Zajmuje się szkoleniami z zakresu podstawowej i zaawansowanej obsługi komputera i smartfonów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz inne grupy społeczne. Prowadzi warsztaty techniczne. Jest inicjatorem wielu projektów.

· Joanna Olczak – powołana na sekretarza rady, jest prezesem płockiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest też kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej, organizatorem form wsparcia dla rodziców i opiekunów.

· Stanisław Firlej – przedstawiciel Fundacji Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego oraz Chorągwi Mazowieckiej ZHP, z wykształcenia prawnik, jest też trenerem umiejętności. Laureat nagrody „Żurawie Powiatu Grodziskiego” i koordynator projektów związanych z aktywizacją osób niepełnosprawnych.

· Katarzyna Rola-Skorupska – z Caritas Diecezji Siedleckiej, pedagog, politolog, kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej w Siedlcach prowadzonym przez Caritas. Dotychczas była sekretarzem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest Członkiem Rady Zatrudnienia Socjalnego i Członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Mazowieckiego. Wzmacnia pozycję osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

· Dagmara Janas – prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, realizator licznych projektów, prywatnie mama córki z niepełnosprawnościami.

· Marzena Tazbir-Kowalczyk – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, dyrektor Wydziału ds Osób Niepełnosprawnych w Mazowiecki Urząd Wojewódzki, była członkiem rady w poprzedniej kadencji.

Za kontakty z radą i organizację jej posiedzeń odpowiada Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych – Artura Świercza. – Nowe otwarcie to nowe spojrzenie, nowe perspektywy, a to pozwoli wnieść inspiracje w działania samorządu województwa dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Cenne jest dla nas to, że radę tworzą teraz osoby z tak różnych części województwa.

Deklaruję ze swojej strony pełną współpracę – zaznaczył Artur Świercz, pełnomocnik zarządu województwa ds. osób z niepełnosprawnościami.

(info: MCPS)