Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: św. Maria Katarzyna Drexel, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 03 marca 2024

RADOM

Do wojska marsz!

niedziela, 11 lutego 2024 15:54 / Autor: Monika Nowakowska
foto: WOT/Radom
Monika Nowakowska

Na Mazowszu ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Wezwanych zostanie 30 tys. osób, w tym ponad tysiąc kobiet. To też doskonała okazja do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przed powiatowe komisje lekarskie muszą stawić się osoby, które otrzymają wezwanie. W powiecie radomskim jest to około 1200 osób i ponad tysiąc w Radomiu. Obowiązek dotyczy mężczyzn urodzonych w 2005 roku oraz urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej - mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu, ppłk Sławomir Głowiński:

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Kandydaci mogą otrzymać kategorię A (zdolny do czynnej służby wojskowej), B (czasowo niezdolny), D (niezdolny) lub E (trwale i całkowicie niezdolny). Jeśli chcą kontynuować swoją przygodę z wojskiem i mają do tego odpowiednie predyspozycje, to oczywiście mają taką możliwość. Podczas rozmowy z przedstawicielem WCR, kandydat określa swoje preferencje, co do służby i jest kierowany na kolejne etapy przygotowań - dodaje ppłk Sławomir Głowiński:

Osoby, które stawiły się przed komisją wojskową przekonują, że niestraszna jest im kategoria A i biorą pod uwagę wstąpienie do armii:

Wszyscy którzy staną przed komisją, otrzymają kategorię zdrowia, a następnie przenoszeni są do rezerwy.

Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Radomiu będzie urzędować w budynku Przychodni Lekarskiej „Ustronie” przy ul. Wyścigowej 12 od godz. 15.00.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej. Nie ma czegoś takiego, jak poborowe komisje, bo kwalifikacja wojskowa, to nie jest pobór do wojska - wyjaśnia komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Podpułkownik Głowiński zachęca także do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Jako piąty rodzaj Sił Zbrojnych odnotowują olbrzymie zainteresowanie służbą wojskową:

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Radomia prowadzona będzie do 27 marca oraz w powiecie radomskim do 22 marca.

W całej Polsce kwalifikacji wojskowej podlega 230 tys. osób.