Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Piotr Jerzy Frassati
Dziś jest: 04 lipca 2020

REGION

Milion od marszałka na kulturę i patriotyzm

środa, 02 marca 2016 15:06 / Autor: Weronika Chochoł
fot. mazovia.pl
Weronika Chochoł
Stowarzyszenia, fundacje i parafie mogą ubiegać się o dotacje na realizację inicjatyw kulturalnych. W puli samorządu województwa mazowieckiego jest 1,2 miliona złotych.

- Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę dotyczącą otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego - informuje Paweł Cukrowski - dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Oferty będzie można składać w ramach 12 zadań:

 • Patriotyzm inicjatywy upamiętniające wydarzenia historyczne, miejsca lub sylwetki osób zasłużonych dla Mazowsza. (Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego zadania to 15 tys. zł)
 • Kultura puka do drzwi – inicjowanie działań kulturalnych bezpośrednio w środowiskach lokalnych. (max. 30 tys. zł)
 • Kultura łączy pokolenia – przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze poprzez włączanie w nie różnych grup wiekowych. (max. 10 tys. zł)
 • Kultura buduje spójność – animowanie, promowanie i dokumentowanie twórczości osób i grup społecznych szczególnie narażonych na wykluczenie. (max. 10 tys. zł)
 • Zabytki i muzea – żywe atrakcje – projekty promujące takie formy opieki nad dziedzictwem kulturowym. (max. 25 tys. zł)
 • To także nasze dziedzictwo – inicjatywy podtrzymujące pamięć o ginących tradycjach. (max. 20 tys. zł)
 • Lokalni liderzy obywatelskich polityk kulturalnych – projekty organizacyjne, promocyjne, animatorskie i edukacyjne oraz samoedukacyje i doradcze (warsztaty, konferencje), których efektem będzie powstanie obywatelskiego projektu strategii lub polityki kulturalnej. (max. 5 tys. zł)
 • Kultura zaprasza – inicjatywy służące „wyjściu” sztuki z gmachów instytucji. (max. 20 tys. zł)
 • Kultura podniebna – kultura podziemna – projekty łączące tzw. kulturę wysoką z kulturą alternatywną. (max. 20 tys. zł)
 • Niech nas poznają – inicjatywy wspierające wzajemne poznawanie się grup odmiennych kulturowo. (max. 10 tys. zł)
 • Kto ty jesteś? – projekty promujące dialog artystyczny, celem którego ma być przełamywanie wzajemnych stereotypów między środowiskami i grupami społecznymi. (max 10 tys. zł)
 • Wokół wspólnoty – inicjatywy artystyczne, edukacyjno - kulturalne i animacyjne mające na celu tworzenie poczucia wspólnoty ponad różnorodnością pojedynczych osób. (max. 10 tys. zł)

Często mówiąc o kulturze myślimy o instytucjach. Zapominamy, że tworzą ją przede wszystkim ludzie. Ten konkurs skierowany jest do wszystkich tych, którzy swoją pasją i fascynacją kulturą i sztuką zarażają innych. To właśnie oddolne inicjatywy kultywujące tradycję, a także walory historyczne naszego regionu mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursu – podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik.

Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania. Każda z organizacji w konkursie może złożyć do trzech ofert, z czego każda powinna dotyczyć innej kategorii.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu, a także w innych punktach kancelaryjnych oraz w delegaturach urzędu w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i Ostrołęce. Można je także wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Otwarty konkurs ofert – Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie nr….”.

Oferty zgłaszać można do 23 marca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja. Zadania mają zostać zrealizowane do końca tego roku.

Zapraszamy do nas: