Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Innocenty XI, papież
Dziś jest: 12 sierpnia 2020

Radomskie

Gzowicka szkoła widmo

środa, 20 listopada 2019 11:26 / Autor: Jakub Szczechowski
fot. Radio Plus Radom
Jakub Szczechowski

Do istnienia szkoły nie są wcale potrzebni uczniowie. Dowodem jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Gzowicach. W podstawówce nie ma ani jednego ucznia, jest jedynie sześcioro przedszkolaków. Gmina musi jednak utrzymywać placówkę.

Gzowicka szkoła ma już ponad 100 lat. Wykształciła wiele pokoleń. A wszystko zaczęło się w 1918 roku, kiedy odradzała się Polska po zaborach. Lekcje odbywały się w wynajmowanych u mieszkańców wsi izbach. W 1923 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny, a kolejny w roku 1952. W 2008 roku rozpoczęły się zajęcia na długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Podczas obchodów stulecia placówki dzieci, rodzice i nauczyciele cieszyli się, że mogą uczyć się i pracować w tak małej szkole:

Ostatnie lata znaczone były jednak poważnym tąpnięciem w naborze. W minionym roku szkolnym w szkole tej uczyło się 27 uczniów. Klasy liczyły po 4-5 uczniów. Co prawda oddziały przedszkolne skupiały aż 41 dzieci, ale gmina wskazuje na to, że rodzice po edukacji przedszkolnej wybierają inną placówkę dla swoich dzieci. Nie pomaga także to, że część dzieci, zamieszkujących w obwodzie gzowickim, uczęszcza do innych szkół.

 

W lutym radni gminy Jedlnia-Letnisko przegłosowali uchwałę o zamiarze likwidacji placówki.  Na ten krok nie wyraził zgody Mazowiecki Kurator Oświaty, tę decyzję podtrzymał  też minister. Sprawa jest obecnie w sądzie administracyjnym, ale gmina cały czas ponosi koszty.

Mimo, że w szkole nie ma uczniów, to zgodnie z prawem szkoła musi nadal funkcjonować do końca lutego. Wtedy władze po raz kolejny wystąpią do Rady Gminy z uchwałą w sprawie zamknięcia placówki. - Mamy dyrektora szkoły, mamy placówkę, ale nie mamy uczniów. Ja zawsze powtarzałem rodzicom, że szkoła to są uczniowie. W tej chwili nie mamy uczniów, mamy za to ponoszone w sposób dosyć niegospodarny koszty - mówi wójt Piotr Leśnowolski. 

Obecnie w szkole zatrudniony jest dyrektor, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, ponadto osoba pełniąca obowiązki dyrektora i zarazem nauczyciel dla 6 przedszkolaków, pomoc nauczyciela oraz pracownik gospodarczy. - Miesięczny wydatek wynosi ponad 30 tys. zł, rocznie ponad 350 tys. zł. To same wynagrodzenia, a jeśli doliczymy inne koszty to będzie kwota 400 tys. zł - powiedziała nam Krystyna Słyk, kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Jedlnia-Letnisko.

 

 

Poprosiliśmy o wypowiedź także Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

- Negatywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji przez Gminę Jedlnia-Letnisko Szkoły Podstawowej w Gzowicach została wydana w marcu 2019 r. Należy podkreślić, że także Ministerstwo Edukacji Narodowej utrzymało w mocy postanowienie Kuratora Oświaty w tej sprawie, nie uznając argumentów przedstawionych w zażaleniu przez Wójta Gminy. Negatywna opinia w zakresie likwidacji szkoły została wydana w oparciu o stan faktyczny istniejący w Szkole Podstawowej w Gzowicach w roku szkolnym 2018/2019. Do szkoły uczęszczało 27 dzieci do klas I – VII oraz 41 dzieci do trzech oddziałów przedszkolnych. Analiza demografii wskazywała, że do szkoły (oprócz oddziałów przedszkolnych) w najbliższych latach szkolnych może uczęszczać ponad 60 uczniów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się oddziały przedszkolne (szczególnie oddziały 10-godzinne), również rodziców z sąsiedniej gminy, co może świadczyć o dobrej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego (ewaluacja zewnętrzna) można było m.in. stwierdzić, że uczniowie w szkole nie przejawiają zachowań niepożądanych, a nauczyciele  przywiązują dużą wagę do indywidualizacji procesu nauczania. Sam zamiar likwidacji Szkoły spotkał się z protestem rodziców, którzy kilkakrotnie, m.in. pisemnie interweniowali w tej sprawie w Kuratorium Oświaty w Warszawie - poinformował nas Andrzej Kulmatycki, rzecznik prasowy Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.  - Dotychczas do Kuratorium nie wpłynął żaden nowy wniosek wraz z uchwałą o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Gzowicach. Jeśli wpłynie, będzie rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą procedurą - dodał Andrzej Kulmatycki.

 

Zapraszamy do nas: