Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Wirgiliusz z Irlandii, biskup
Dziś jest: Piątek, 27 listopada 2020

REGION

Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka

czwartek, 19 listopada 2020 08:34 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Oferta firmy Strabag została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na realizację obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42. To pierwsza inwestycja w województwie świętokrzyskim, która powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Wyłoniona przez komisję przetargową oferta opiewa na blisko 284 mln złotych. Za tę kwotę wykonawca zadeklarował zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”, w terminie 43 miesięcy od podpisania umowy, z uwzględnieniem 3-miesięcznych okresów zimowych w trakcie robót budowlanych. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej

Znaczenie inwestycji

Droga o długości około 11,7 km będzie przebiegać nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej.  Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta przez co poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz komfort życia mieszkańców Wąchocka. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42.  

Zadania wykonawcy 

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), czterech skrzyżowań, w tym trzech z sygnalizacją świetlną, oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych).  Wykonawca odpowiedzialny będzie również za wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.    

Kolejne obwodnice w woj. świętokrzyskim 

W rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zapisane zostały cztery zadania na terenie województwa świętokrzyskiego: 

- obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, 

- obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, 

- obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78, 

- obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79. 

Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy obwodnic Chmielnika i Osieka. Toczy się procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla obwodnicy Starachowic.