Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ŚRODEK TYGODNIA
Kamila Baranowska
Patron dnia: święci męczennicy Nereusz i Achilles              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Pilczyca
Dziś jest: Środa, 12 maja 2021

Końskie

Świętokrzyskie z budżetem

wtorek, 29 grudnia 2020 08:45 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Marcin Prejs

Dochody w wysokości 566 mln zł, wydatki na poziomie 679 mln. Świętokrzyscy radni wojewódzcy uchwalili budżet na 2021 rok.

Dochody w wysokości 566 mln zł, wydatki poziomie 679 mln. Świętokrzyscy radni wojewódzcy uchwalili budżet na 2021 rok. – Przyszłoroczny budżet jest bardzo ostrożny – tłumaczył marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Jak wyjaśnił, region świętokrzyski, podobnie jak i inne województwa, będzie musiał poradzić sobie z wynikającym z obecnej epidemii koronawirusa, kryzysem ekonomicznym. – Zależy nam na utrzymaniu niskiego zadłużenia województwa. Będą więc pojawiać się wydatki niezbędne, m.in. związane z transportem i łącznością, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, ochroną zdrowia i pomocą społeczną, a także edukacją – dodał marszałek.

Uchwalony budżet zakłada deficyt w wysokości 113 mln zł. Pokryty będzie on z pożyczki długoterminowej zaciąganej na rynku zagranicznym, kredytu długoterminowego zaciąganego na rynku krajowym, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, planowanych wpływów z podatków oraz dotacji na realizację programów i zadań.

Za uchwałą głosowało piętnaścioro radnych, przeciw było dziewięciu, pięcioro wstrzymało się od głosu.