Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci Archaniołowie Michał, Rafał i Gabriel              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Jankowice
Dziś jest: Środa, 29 września 2021

REGION

Flaga Mazowsza nawet na towarach w sklepie

wtorek, 16 marca 2021 14:05 / Autor: Monika Nowakowska
foto: wikipedia
Monika Nowakowska

Mieszkańcy województwa mazowieckiego oraz samorządy gmin i powiatów, a także inne instytucje i organizacje z terenu województwa mazowieckiego będą mogły używać oraz umieszczać Flagę Województwa Mazowieckiego nie tylko na uroczystościach patriotycznych - radni województwa mazowieckiego zgodzili się także, aby wizerunek Flagi Województwa był używany w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, w tym na przedmiotach przeznaczonych do handlu.

Flaga Województwa Mazowieckiego obok Herbu Województwa Mazowieckiego jest najważniejszym symbolem Województwa wyróżniającym je spośród innych jednostek samorządu terytorialnego. Teraz, po 15 latach od określonych podstawowych zasad jej używania radni sejmiku woj. mazowieckiego chcą poszerzenia regulacji jej prezentowania i umieszczania.

Zasadność poszerzenia dotychczasowych i przyjęcia nowych regulacji, które pozwolą mieszkańcom województwa, gminom, powiatom oraz innym instytucjom i organizacjom z terenu Mazowsza na eksponowanie Flagi Województwa nie tylko z okazji świąt państwowych, wojewódzkich, rocznic, czy innych uroczystości przedstawiła wicedyrektor departamentu do spraw prawnych Aneta Gęsiarz-Krasucka:

Aneta Gęsiarz-Krasucka zaproponowała również rozszerzenie regulację umożliwiającej także podmiotom i instytucjom spoza terenu województwa mazowieckiego na używanie Flagi Województwa Mazowieckiego w szerszej przestrzeni publicznej, czyli również poza granicami województwa mazowieckiego.

Wicedyrektor departamentu zaproponowała też, aby wizerunek Flagi Województwa mógł być wykorzystywany w celach identyfikacyjnych i promocyjnych. Używanie wizerunku Flagi Województwa w innych celach niż identyfikacyjne czy promocyjne, w tym umieszczanie jej wizerunku na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego wymagać będzie uwzględnienia jej znaczenia, jako symbolu służącego identyfikacji i promocji Województwa Mazowieckiego i będzie podlegało uprzedniemu zgłoszeniu do Zarządu Województwa. W sytuacji gdyby doszło do naruszenia warunków określonych w zgłoszeniu lub w uchwale, Zarząd Województwa będzie uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na przedstawiony w zgłoszeniu sposób używania wizerunku Flagi Województwa, jak również do zgłoszenia sprzeciwu w każdym czasie obejmującym faktyczne wykorzystywanie tego wizerunku.

- Flaga jest symbolem dumy - mówi przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Skolimowski:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.