Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Leon IX, papież
Dziś jest: Piątek, 19 kwietnia 2024

Radomskie

Odbyła się 63. sesja Rady Powiatu w Radomiu

czwartek, 25 stycznia 2024 11:46 / Autor: Monika Nowakowska
foto: Starostwo Powiatowe/Radom
Monika Nowakowska

O nowym rezonansie dla szpitala w Pionkach oraz programie renowacji zabytków dyskutowali radni powiatowi. W styczniowej 63. sesji Rady Powiatu w Radomiu wzięło udział 19 z 27 radnych. Wszystkich przywitał Krzysztof Murawski, przewodniczący Rady Powiatu.

Starosta Waldemar Trelka, jak zawsze poinformował radnych o pracy Zarządu Powiatu od ostatniej sesji. Oprócz bieżących spraw, związanych z zarządzaniem powiatem, było też kilka zdań na temat prowadzonych inwestycji.

– 20 grudnia została podpisana z wojewodą umowa na dofinansowanie przebudowy krótkiego odcinka drogi powiatowej w Skaryszewie, do skrzyżowania z drogą krajową, całość za ponad 700 tysięcy złotych. Również w grudniu zakończyła się budowa mostu na rzece Wiązownicy wraz z przebudową 2,5-kilometrowego odcinka drogi w Słowikowie w gminie Przytyk. Koszt tej inwestycji to blisko 12 milionów złotych, z czego 7 milionów pochodziło z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a ponad 1,1 miliona z budżetu gminy Przytyk – wyliczał Waldemar Trelka.

Później radni, po krótkiej dyskusji, przyjęli sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2023. Mówiono m.in. o wprowadzonych programach bezpieczeństwa, bardzo dobrej współpracy ze służbami, w tym głównie policją oraz strażą pożarną, a także innymi inspekcjami i strażami, jak również przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontrolach i audytach.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2024 rok oraz powołania doraźnej Komisji Statutowej.

– Komisja Statutowa musi zostać powołana, aby dostosować statut Powiatu Radomskiego do zmieniających się przepisów. W związku z tym zasadne jest powołanie czteroosobowej komisji, na której przewodniczącego proponuję radnego Jana Kowalczyka, a jako członków następujące osoby: Anna Rogulska, Marek Janeczek i Marian Wikło – mówił przewodniczący Krzysztof Murawski, a radni jednogłośnie zaakceptowali tę propozycję.

Powiat dla renowacji zabytków

W 2024 roku ma ruszyć realizacja zadań, związanych z konserwacją zabytków sakralnych na terenie powiatu. Starostwo złożyło wnioski do rządowego programu Polski Ład i otrzymało promesy na trzy zadania. Pierwsze z nich dotyczy konserwacji polichromii w prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Iłży.

– Ta procedura została przeprowadzona jako pierwsza, mamy już wszelkie pozwolenia, kosztorysy i dokumentację. Uchwała otworzy drogę do rozpoczęcia procedury zamówień publicznych przez parafię, a następnie wykonania tych prac. Dodam tylko, że są procedowane trzy wnioski, dwa pozostałe dotyczą renowacji kościoła św. Barbary w Pionkach oraz kościoła w Suchej – informował wicestarosta Krzysztof Kozera, a radni Marek Jarosz i Marian Wikło pytali czy powiat jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu dotacji parafiom:

– Nie jesteśmy pośrednikiem, ale wnioskodawcą, bo dostrzegliśmy możliwość pozyskania pieniędzy, ustaliliśmy zasady współpracy z proboszczami, napisaliśmy wnioski i uruchomiliśmy całą procedurę dotacyjną. To jest w stu procentach nasza inicjatywa, pana wicestarosty Krzysztofa Kozery, pani dyrektor i pracowników Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, dzięki której trzy zabytkowe budynki mogą zostać odpowiednio zabezpieczone i odrestaurowane. Otrzymaliśmy na ten cel promesy na ponad pięć milionów złotych od poprzedniego rządu, który taki program uruchomił – wyjaśnił starosta Trelka:

Radni jednogłośnie zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej gminie Jedlińsk oraz Miastu i Gminie Skaryszew na dofinansowanie dwóch znanych nie tylko w Polsce wydarzeń, a mianowicie Ścięcia Śmierci w Jedlińsku (5 tysięcy złotych) oraz Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego Wstępy (12 tysięcy złotych).

Nowy rezonans w szpitalu w Pionkach

Przy okazji głosowania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, radny Mirosław Ślifirczyk pytał o planowane zatrudnienie w tworzonym Branżowym Centrum Umiejętności w Pionkach oraz dodatkowe koszty adaptacji pomieszczeń pod rezonans magnetyczny w tamtejszym szpitalu.

– Projekt uwzględniał instalację rezonansu, ale nie wiadomo było jeszcze jaki będzie to typ rezonansu. Negocjacje prowadzone przez panią dyrektor udały się na tyle, że urządzenie będzie mniejsze i będzie można je zainstalować, ale kosztem dodatkowych prac. W pierwszej wersji była mowa o sprzęcie, który trzeba byłoby wprowadzić do środka burząc część ściany nowego szpitala, na co oczywiście nie mogliśmy się zgodzić – tłumaczył wicestarosta Krzysztof Kozera:

– Wszystkie prace projektowe i budowlane uwzględniły obecność rezonansu w szpitalu w Pionkach, ale są różne typy i wymiary tych urządzeń. Udało nam się otrzymać odpowiedni rezonans zamówiony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych za około sześć milionów złotych i przekazany szpitalowi. Walczyliśmy o to, aby urządzenie było mniejsze niż początkowo zakładano, aby nie trzeba było burzyć ścian nowego szpitala – dodał starosta Waldemar Trelka:

– W ramach unijnego projektu BCU, który realizujemy w tym roku mają być zatrudnione 3 osoby zarządcze, docelowo w administracji ma pracować sześć osób, natomiast po uruchomieniu BCU 4,5 etatu zaplanowano dla osób prowadzących kursy. Łącznie będzie to 10,5 etatu, do przeszkolenia będzie zaś 200 osób z całej Polski – mówił sekretarz powiatu Rafał Czajkowski:

– Rozumiem, że wybudowaliśmy szpital z pomieszczeniem dla rezonansu, tylko innego niż ten, który będziemy tam montować. Skoro mamy go otrzymać, to jest to jakieś uzasadnienie dla wydania kolejnych 2 milionów na adaptację. Jest to jednak sprzęt za sześć milionów złotych, którego koszty funkcjonowania są wysokie, a kontraktu jeszcze nie ma. Prosiłbym jednak o analizę finansową, która wykazałaby czy urządzenie to będzie się bilansować wpływami z kontraktu -mówił dalej radny Ślifirczyk.

– Pamiętajmy, że te sześć milionów to nie są nasze środki, nie wydaliśmy na ten cel z budżetu powiatu nawet złotówki. Pozyskanie tego rezonansu to wynik naprawdę ciężkiej pracy i długich negocjacji w tej sprawie. To jest raczej atut, a nie zarzut. Mamy nowy sprzęt i chcemy go wykorzystać dla dobra mieszkańców powiatu

– Rozumiem troskę pana Mirosława o fundusze powiatu, ale przypominam sobie sprawę sprzed kilku lat, kiedy był kupowany ciągnik Lamborghini za kilka milionów złotych, chociaż można było kupić za to pięć mniejszych ciągników. Zakup ten był z własnych środków powiatu – dodał radny Jan Siek.

W ramach interpelacji, zapytań i wolnych wniosków radni pytali głównie o stan inwestycji drogowych oraz plany w tym zakresie.