Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: św. Leander, biskup
Dziś jest: Wtorek, 27 lutego 2024

Radomskie

60 mln zł dla subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego

czwartek, 08 lutego 2024 14:19 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: UMWM
Elżbieta Warchoł

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wsparciu projektów w subregionie radomskim i powiecie grójeckim. W sumie mowa o 60 mln zł. Ponad 24,5 mln zł przeznaczono na inwestycje w szpitalach i instytucjach kultury, a prawie 35,8 mln zł sejmik przyznał samorządom w ramach programów wsparcia. Pieniądze pozwolą na inwestycje w szkołach, modernizację boisk i hal sportowych, zakup autobusów dla szkół, wsparcie schronisk i wiele innych działań.

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął właśnie 11 z ponad 20 programów wsparcia, na które nabory zostały ogłoszone jeszcze w zeszłym roku. – Zależało nam, aby dać samorządom czas na przygotowanie odpowiednich dokumentów. Dzięki temu już teraz możemy podpisywać umowy. Dajemy więc samorządom lokalnym szansę na szybką i sprawną realizację inwestycji – zaznacza marszałek Adam Struzik:

Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi 60 mln zł. – Te pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację i budowę bazy sportowej, realizację inicjatyw sołeckich czy pomysłów rad senioralnych. To także dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup autobusów dowożących dzieci do szkół, inwestycje w lokalne centra integracji czy wsparcie jednostek OSP. Łącznie w naszym subregionie to ok. 440 zadań:

Ponad 16,5 mln zł dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Sejmik Województwa Mazowieckiego zdecydował także o przyznaniu dodatkowych środków dla marszałkowskich szpitali czy instytucji kultury. – W lutym, już po uchwaleniu budżetu na ten rok, przekazaliśmy dodatkowe środki na funkcjonowanie placówek zdrowia i instytucji kulturalnych w naszym regionie. Otrzymają one łącznie aż 24,5 mln zł – zaznacza radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak:

Na dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 16,5 mln zł może liczyć szpital na Józefowie. Największa pula, bo aż 13 mln zł, pozwoli na modernizację centralnej sterylizatorni w placówce. Samorząd województwa pomoże także w zakupie: specjalistycznego sprzętu dla pracowni endoskopii (1,5 mln zł), specjalistycznych łóżek szpitalnych (887,2 tys. zł), sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii (726 tys. zł), a także UPS dla bloku operacyjnego oraz system monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową (446,3 tys. zł).

Instytucje kultury ze wsparciem. Na dodatkowe wsparcie Sejmiku Województwa Mazowieckiego mogą liczyć również marszałkowskie instytucje kultury z regionu radomskiego. – Zdecydowaliśmy, że do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” trafi ponad 3,5 mln zł. Dzięki temu powstanie zadaszenie nad patio znajdującym się na tyłach placówki i zostaną zakupione trzy drewniane rzeźby autorstwa Józefa Nowaka przedstawiające czołowych artystów współczesnych – zaznacza radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Sejmik wsparł również Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Placówka otrzyma prawie 560 tys. zł na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej (etap I, dokumentacja), zakup ciągnika rolniczego, a także renowację schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich (etap I, dokumentacja). 3,8 mln zł dla biblioteki w Szydłowcu. Samorząd województwa przeznaczył 3,8 mln zł na przebudowę szydłowieckiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

44 projekty – ochrona klimatu i czyste powietrze
Sejmik województwa dofinansowuje proekologiczne projekty. W sumie w ramach programów „Mazowsze dla klimatu” i „Mazowsze dla czystego powietrza” na terenie subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego zostało wspartych 45 projektów. Wśród nich są m.in.: realizacja akcji edukacyjnej pn. „Czyste powietrze, wspólna odpowiedzialność w gminie Jedlnia-Letnisko”, budowa stacji ładowania pojazdów w gminie Szydłowiec, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Skaryszew, wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe w gminie Kowala, wykonanie nasadzeń zieleni w gminie Jasieniec czy stworzenie nowych terenów zielonych w gminie Radzanów. Łączna wartość dofinansowania z budżetu województwa to 5,2 mln zł.

Kwoty dofinansowania dla poszczególnych programów:
„Mazowsze dla czystego powietrza” – 21 projektów, ponad 1,7 mln zł dofinansowania;
„Mazowsze dla klimatu” – 24 projekty, ponad 3,5 mln zł dofinansowania.
Prawie 9 mln zł na boiska i hale sportowe. Od lat samorząd województwa dofinansowuje obiekty sportowe w całym regionie. W tym roku w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wsparcie otrzymało 45 projektów sportowych w subregionie radomskim i powiecie grójeckim. Łącznie trafi do nich prawie 9 mln zł. Dofinansowane projekty to m.in.: budowa skateparku w Solcu nad Wisłą, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Radomiu, budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie, budowa oświetlenia i zadaszenia trybun przy boisku piłkarskim w miejscowości Kolonka w gminie Jedlnia-Letnisko, budowa skateparku w miejscowości Drwalew w gminie Chynów czy zagospodarowanie terenu boiska klubu sportowego Szydłowianka Szydłowiec. Wsparcie pozwoli także na modernizację już istniejących obiektów, m.in. boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej w gminie Pionki, obiektu sportowego GKS „Oronka” w gminie Orońsko, boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 1 w Przysusze, a także budowę trybun przy boisku znajdującym się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy.

17 ogrodów działkowych ze wsparciem
Już po raz kolejny sejmik województwa dofinansował inwestycje w ogrodach działkowych w ramach programu „Mazowsze dla działkowców”. W tym roku 17 ogrodów działkowych z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego otrzymało ponad 234 tys. zł. Na pomoc mogły liczyć takie projekty jak utwardzenie alejek, wymiana ogrodzenia i bram wjazdowych, budowa oświetlenia, sieci wodociągowej czy monitoringu.

145 projektów strażackich z dofinansowaniem
„Mazowsze dla straży pożarnych” to program, w ramach którego sejmik województwa dofinansowuje ochotnicze straże pożarne z całego regionu. Tegoroczne wsparcie dla OSP z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego to prawie 6,3 mln zł. Te pieniądze zostały przeznaczone m.in. na remonty i modernizacje strażnic i zakup samochodów, a także wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.

12 autobusów dla szkół z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego
„Autobusy dla mazowieckich szkół” to jeden z nowych programów wsparcia, które w ubiegłym roku były prowadzone w ramach pilotażu. Dzięki niemu gminy mogą kupić autobusy dowożące uczniów do szkół. W tym roku z pomocy finansowej skorzystało 12 gmin: Tczów, Jastrzębia, Jedlińsk, Kowala, Promna, Pionki, Klwów, Jedlnia-Letnisko, Nowe Miasto nad Pilicą, Iłża, Chlewiska i Magnuszew. Otrzymały one łącznie ponad 5 mln zł.

Seniorzy ze wsparciem sejmiku
Wycieczki, festyny, profilaktyka – to tylko część projektów, które otrzymały w tym roku dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla seniorów”. Sejmik województwa wspiera mazowieckie rady seniorów i proponowane przez nich inicjatywy. W tym roku taką pomoc otrzymało 11 projektów skierowanych do seniorów mieszkających w subregionie radomskim i powiecie grójeckim. Łączna kwota wsparcia to ponad 345,5 tys. zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in. „Zdrowi, aktywni i otwarci na nowe wyzwania – zajęcia dla seniorów w gminie Jastrzębia” czy „CHLEWISKA SENIORIADA – Seniorze aktywnie się baw i zwiedzaj swój kraj”.

Mazowszanie pod opieką
Sejmik województwa dba o zdrowie mieszkańców. Mazowieckie samorządy mogły otrzymać dofinansowanie do prozdrowotnych projektów. W subregionie radomskim będą realizowane 3 takie zadania. W powiecie białobrzeskim – „Jestem piękna, jestem modna, jestem zdrowa” oraz „Zadbaj o zdrowe serce i skórę – bądź krok przed chorobą”. Z kolei w powiecie szydłowieckim będzie to projekt „Profilaktyka otyłości i nadwagi wśród mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego”. W sumie to ponad 116,7 tys. zł.

Pomoc dla bezdomnych zwierząt
Mazowieckie gminy i powiaty mogą liczyć na pomoc sejmiku województwa w zapobieganiu bezdomności zwierząt i utrzymywaniu schronisk. W subregionie radomskim i powiecie grójeckim 45 takich projektów otrzymało w tym roku ponad 673,8 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla zwierząt”.

Ponad 8,7 mln zł dla sołectw i lokalnych centrów integracji
„Mazowsze dla sołectw” i „Mazowsze dla lokalnych centrów integracji” to programy wspierające lokalne społeczności. W ramach pierwszego z nich na pomoc finansową mogą liczyć niewielkie inwestycje w sołectwach, takie jak budowa oświetlenia lub wymiana na energooszczędne, budowa placów zabaw, siłowni plenerowych czy budowa chodników lub parkingów. W tym roku takie wsparcie otrzymało 77 projektów sołeckich z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Łączna pomoc to ponad 2,1 mln zł. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” to wsparcie na budowę lub remonty domów kultury czy świetlic wiejskich. Sejmik województwa dofinansował 37 projektów w subregionie radomskim i powiecie grójeckim. W sumie to ponad 6,5 mln zł dofinansowania.

Mazowsze dla młodzieży
Warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. został rozstrzygnięty program „Mazowsze dla młodzieży”. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował 8 inicjatyw młodzieżowych rad z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Łączna kwota wsparcia to ponad 118 tys. zł. Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, a także inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

 

(info: Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego).