Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: św. Józef Sebastian Pelczar, biskup
Dziś jest: Wtorek, 19 stycznia 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu z dezaprobatą wobec działalności środowisk proaborcyjnych

czwartek, 05 listopada 2020 09:04 / Autor: Radosław Mizera
Jan Rejczak, prezes KIK
Radosław Mizera

Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu wyraża dezaprobatę wobec działalności środowisk proaborcyjnych w kraju i zagranicą, których "agresywne i przestępcze działania godzą w prawa człowieka oraz okazują brak szacunku dla polskich uregulowań prawnych i Konstytucji RP". Treść stanowiska przyjął Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, w związku z wydarzeniami wywoływanymi przez przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Pod stanowiskiem podpisał się prezes klubu Jan Rejczak.

W stanowisku czytamy, że Klub Inteligencji Katolickiej z "szacunkiem i nadzieją przyjął decyzję Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, którą Trybunał uznał za niezgodną z Konstytucją RP". Dalej czytamy, że KIK od początku swej czterdziestoletniej działalności przywiązywał ogromną wagę do zagadnienia ochrony życia nienarodzonych i podejmował działania w tym zakresie. Kilkakrotnie były wysyłane otwarte listy do wszystkich posłów na Sejm PRL, które wszechstronnie naświetlały indywidualną i społeczna szkodliwość aktu przerywania ciąży i apelowały o uchylenie „Ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i zapewnienie pełnej ochrony życia człowieka od chwili poczęcia”.

25 lutego 1989 r. Klub zorganizował spotkanie KIK-ów z całej Polski pod hasłem: „Obrona dzieci nienarodzonych”, w którym uczestniczyło 19 przedstawicieli Klubów z różnych miast Polski. Inicjatywy środowisk katolickich na rzecz zniesienia godzącej w poczęte życie ustawy sprawiły, że 74 posłów wystąpiło do Sejmu PRL z projektem ustawy o ochronie praw dziecka poczętego. Kolejną inicjatywą KIK, która powstała w trakcie tych obrad, była ochrona prawna lekarzy odmawiających dokonywania aborcji, której podjęli się prawnicy zrzeszeni w Klubach. W 1992 roku – przed debatą nt. „ustawy antyaborcyjnej” – członkowie KIK w Radomiu złożyli list na ręce Marszałka Sejmu RP, w którym prosili Parlament RP o wzięcie pod ochronę życia nienarodzonych. Cztery lata później KIK apelował do Sejmu RP II kadencji, o zaprzestanie prac nad liberalizacją ww. ustawy. Bezpośrednio po uchwaleniu obowiązującej do dziś „Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” – w piśmie do senatorów ziemi radomskiej – Klub określił ją jako „antyludzką”.

Po wyborach w jesieni 1997 roku, radomski Klub wyraził przekonanie, że Polska „otrzyma właściwe prawodawstwo prorodzinne”. W 2000 roku Klub wyraził zaniepokojenie działaniami polityków propagujących „kulturę śmierci” i zmierzających do liberalizacji ustawy. KIK aktywnie działa również na tym polu w Radomiu. Ze struktur Klubu zrodziło się Towarzystwo Obrony Nienarodzonych, które będąc odrębną organizacją zrzeszało równocześnie wielu członków radomskiego Klubu. Radomski KIK wielokrotnie uczestniczył w organizacji Marszów dla Życia i Rodziny oraz apelował do Rady Miejskiej o fundusze na potrzeby Domu Matki i Dziecka w Radomiu.