Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: św. Maria Katarzyna Drexel, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 03 marca 2024

RADOM

Już za chwilę matura

poniedziałek, 01 maj 2023 10:00 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Dla jednych długi weekend to czas odpoczynku, dla innych okres wytężonej nauki i ostatnich przygotowań. 4 maja absolwenci liceów i techników przystąpią do egzaminu dojrzałości. Maturalny maraton rozpocznie się egzaminem z języka polskiego.

W Radomiu do matury przystąpi ponad 2 i pół tysiąca uczniów. Na Mazowszu egzaminy będzie zdawać ponad 45 tys. osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku odbędą się one bez tradycyjnego symbolu – kasztany jeszcze nie zakwitły.

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. W czwartek, 4 maja o godzinie 9.00 maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W piątek, 5 maja zmierzą się z językiem angielskim na poziomie podstawowym, a w poniedziałek, 8 maja – matematyka na poziomie podstawowym.

Wśród tegorocznych maturzystów będzie pierwszy rocznik absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i będzie zdawać egzamin w nowej formule (tzw. Formuła 2023).

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik kończący 5-letnie technika.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – przedmioty, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Wszyscy tegoroczni abiturienci muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient - niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły - musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-19 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. 7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki tegorocznych matur. Tego też dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.