Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
Dziś jest: 21 września 2020

REGION

Grupa Enea stawia na fotowoltaikę

poniedziałek, 14 października 2019 12:46 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Grupa Enea rozpoczyna współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Celem jest budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych.

Podpisanie trójstronnego listu intencyjnego, pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, rozpoczęło współpracę, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych. Inicjatywa ta przyczyni się do wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym oraz promocji źródeł odnawialnych na terenach wiejskich. Powstanie farm słonecznych będzie wspierać osiągnięcie nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2.

Dokument o współpracy podpisano 11 października w obecności: sekretarza stanu Marka Suskiego, wiceministra energii Tadeusza Skobla oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. – Staramy się maksymalnie wykorzystać szanse i dostępny potencjał, by zgodnie z założeniami Krajowego planu na rzecz energii i klimatu rozwijać w Polsce odnawialne źródła energii. Cieszę się, że wyspecjalizowana agenda rządowa i spółka z udziałem skarbu państwa budują model współpracy dla realizacji ambitnych celów – podkreślił Marek Suski, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.

Potencjalną bazę do budowy instalacji fotowoltaicznych będą stanowiły nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym te o niskiej przydatności rolniczej. W pierwszej kolejności będą to tereny określone w planach i studiach kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, jako grunty przeznaczone pod inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii.

– Rozwijamy odnawialne źródła energii, jako uzupełnienie naszego miksu energetycznego. Dlatego mocno stawiamy na fotowoltaikę, która jest technologią popieraną przez społeczeństwo. Dziś rozwijamy ten sektor energetyki, zarówno w oparciu o projekty budowy instalacji wielkoobszarowych, jak i poprzez mikroinstalacje. W rozwoju fotowoltaiki szczególny udział mają prosumenci. Dlatego przygotowaliśmy Program „Mój Prąd”, który zakłada dofinansowanie do 50% wartości instalacji lecz nie więcej niż 5 tys. zł. Z tej formy wsparcia może skorzystać ok. 200 tys. prosumentów i przewidziano na ten cel 1 miliard złotych - powiedział Tadeusz Skobel, wiceminister energii.

Grupa Enea rozwija projekty z zakresu zielonej energii i sukcesywnie zwiększa produkcję ze źródeł odnawialnych. W pierwszym półroczu 2019 r. wzrost ten wyniósł ponad 12%. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju. – Zamierzamy zwiększać nasz udział na dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki. Wspólny projekt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Energia z instalacji fotowoltaicznych będzie mogła pokryć rosnące zapotrzebowanie w okresie letnim, jej produkcja wesprze jednostki konwencjonalne. Inwestycje w OZE wpisują się w transformację miksu energetycznego Grupy Enea w kierunku zmniejszania emisyjności – dodał Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja powołana do realizacji i prowadzenia aktywnej polityki rolnej, wspierającej wieś i rozwój rolnictwa. Do zadań należą m. in.: zadania w ramach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, promocja polskich towarów rolno–spożywczych w kraju i za granicą oraz wspieranie działań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym.