Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: bł. Władysław z Gielniowa
Dziś jest: 25 września 2020

Kozienice

Absolutorium dla zarządu powiatu kozienickiego

poniedziałek, 22 czerwca 2020 17:40 / Autor: Michał Kaczor
fot. Powiat Kozienicki
Michał Kaczor

Radni powiatu kozienickiego udzielili dziś wotum zaufania dla zarządu powiatu kozienickiego i absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2019 rok. Nie obeszło się jednak bez uwag dotyczących stanu dróg w powiecie i szpitala.

Na początku sesji starosta kozienicki Andrzej Jung przedstawił raport o stanie powiatu. Mowa była w nim o finansach powiatu, zatrudnieniu w starostwie i pracy urzędu. Andrzej Jung nawiązał również do działania szpitala powiatowego. Jak podkreślił, mimo trudnej sytuacji, funkcjonuje on w niezmienionej strukturze organizacyjnej:

Radny Stanisław Orzechowski miał uwagi do liczby kilometrów dróg, które powstały na terenie powiatu. - Przyglądając się innym powiatom to nasz kilometraż jest cieniutki. Musimy się nad tym zastanowić – powiedział radny Orzechowski:

Do kwestii dróg nawiązała również radna Grażyna Ziółek:

Radny Zbigniew Sitkowski podkreślił, że w pracy rady i zarządu brak myślenia perspektywicznego i nie są podejmowane działania mające na celu gromadzenie majątku na pokrycie przyszłych strat szpitala:

Mimo wszystko za wotum zaufania dla zarządu powiatu opowiedziało się 10 radnych, 7 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, a 1 był nieobecny.

Po wystąpieniu przewodniczącego komisji rewizyjnej i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu za 2019 rok, radni przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla zarządu powiatu kozienickiego. Za udzieleniem było 10 radnych. 7 było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od głosu. Starosta podziękował za udzielone absolutorium:

Ostatnia uchwała podjęta na sesji dotyczyła zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego szpitala w Kozienicach oraz pokrycia jego straty za 2019 rok w wysokości 8 mln złotych. Zgodnie z treścią uchwały ma ją pokryć sama lecznica z przychodów za ten rok. - Jak ledwie dychający szpital poradzi sobie z uchwałą – pytał radny Orzechowski:

- Zrobimy wszystko by szpital funkcjonował. Jedyną możliwością jest realizacja tej formy inżynierii finansowej, która pozwoli po jednej stronie zaksięgować przychody, które jednocześnie będą wydatkami – odpowiedział starosta:

Za uchwałą głosowało 9 radnych, 4 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.